Články

Kniha Manažment triedy má dve krstné mamy

Kniha Manažment triedy má dve krstné mamy

Ako má učiteľ zvládnuť všetky nároky, aby sa nestal „hračkou" v rukách svojich žiakov? Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko prináša učiteľom pomôcku – knihu Manažment triedy od švajčiarskeho unávaného psychológa Christopha Eichhorna. Slávnostne ju pokrstili humoristky Oľga Feldeková a Elena Vacvalová počas spoločenského večera konferencie „Učiteľ nie je Google – nemôže ani nemusí vedieť všetko" vo štvrtok v Hoteli Saffron v Bratislave.

Christoph Eichhorn pôsobí na Pedagogickej vysokej škole v St. Gallene vo Švajčiarsku. Je diplomovaný psychológ, supervízor a aprobovaný psychologický psychoterapeut. Pracuje vo výchovno-vzdelávacej poradni v Graubündene a tiež ako tréner – špecializuje sa na psychológiu zdravia a sebakoučing.

Kniha Manažment triedy sa stala dôležitou pomôckou učiteľov v mnohých krajinách Európy. ,,Medzinárodné prieskumy potvrdzujú, že manažment triedy je základom pre dobré vyučovanie. Hlavnými znakmi manažmentu triedy sú vyučovanie zamerané na prevenciu a dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. To sú predpoklady k tomu, aby sa žiaci v triede cítili dobre a aby sa aj dobre učili," vysvetľuje psychológ Ch. Eichhorn.

Kniha Manažment triedy Manažment triedy, Raabe

Počas konferencie Učiteľ nie je Google... sa konala aj autogramiáda knihy Manažment triedy, o ktorú mali učitelia veľký záujem. Podporuje totiž vzťahy medzi pedagógmi a žiakmi, pomáha pri riešení konfliktných situácií na hodine a najmä učí, ako takýmto situáciám a vyrušovaniu na hodine predchádzať.

Christoph Eichhorn na autogramiáde svojej knihy Manažment triedy Autogramiáda Christopha Eichhorna