Články

Konferencia ŠKOLA 2017/2018 bude o fair-play v zborovni aj mimo nej

Konferencia ŠKOLA 2017/2018 bude o fair-play v zborovni aj mimo nej

Menovanie a odvolanie riaditeľa školy. Evidencia pracovného času pedagogických zamestnancov. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky odhalené školskými kontrolórmi. Zákonné spôsoby uzatvorenia pracovno-právnych vzťahov zvolených riaditeľov škôl. Neštandardné pracovno-právne vzťahy v škole. Ale aj návody, ako sa chrániť pred šikanou podriadených či ako manažovať kolektívy s rozmanitými povahami.


Tieto otázky, ale aj mnoho iných budú tvoriť ústrednú líniu jubilejného 10. ročníka odbornej konferencie ŠKOLA 2017/2018. Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe. Organizátorom je odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, ktoré na Slovensku už viac ako 18 rokov podporuje kvalitu vzdelávania.

Konferencia je jednodňová, uskutoční sa v dvoch mestách: v Bratislave sa bude konať 6. novembra 2017 a v Košiciach sa uskutoční 14. novembra 2017.


„Úspešný riaditeľ školy musí zvládať v rámci svojej funkcie riadenie na viacerých frontoch. Personalistika, financie, vzdelávací proces, medziľudské vzťahy. A všetky tieto oblasti sú spravidla vymedzené vlastnými (často nielen) právnymi predpismi, v rámci ktorých musí vedieť zdatný riaditeľ manévrovať. Je to vôbec možné? Určite áno! Účastníkom tohtoročnej konferencie ŠKOLA naši skúsení lektori poradia, ako hrať na tomto náročnom poli fér," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE.

Téma tohtoročnej konferencie aj preto znie:
FAIR-PLAY V ZBOROVNI AJ MIMO NEJ. AKO NA TO?

foto 1 
foto 2
 foto 3

Minulého ročníka konferencie sa zúčastnilo vyše 200 účastníkov, s rovnakou účasťou počíta organizátor aj v tomto roku. Dopoludňajší program budú tvoriť prednášky pre všetkých účastníkov konferencie, poobedný program si každý z účastníkov „ušije" podľa svojich potrieb a záujmov. Z ponuky workshopov a seminárov si účastníci budú môcť zvoliť dva, ktoré absolvujú pod vedením skúsených lektorov. „Prednášajúcimi budú aj tento rok renomovaní odborníci, ktorí sa tej-ktorej problematike venujú dlhodobo," prezradila Mira Schrimpelová.

Tematické oblasti konferencie ŠKOLA 2017/2018:

FUNKCIE VEDENIA ŠKOLY

OBLASŤ

LEKTORI

1. Personálne riadenie

červená

fair-play v oblasti personalistiky a manažovania ľudských zdrojov

JUDr. Danica Bedlovičová
Právnička

Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
Riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

2. Ekonomické a finančné riadenie

žltá

fair-play v oblasti účtovníctva a financií v škole

Ing. Gabriela Petrúšková
Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne, vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností

Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

3. Medziľudské vzťahy a komunikácia

zelená

fair-play vo vzťahoch medzi školou, žiakmi a ich rodičmi

Ing. Dr. Nora Lauková
Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

PhDr. Dáša Spillerová (BRATISLAVA)
Spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti ADDA Consultants

PhDr. Mária Gedeónová (KOŠICE)
Psychologické preventívne centrum


Riaditelia, zástupcovia riaditeľov škôl, resp. pedagógovia sa môžu na konferenciu prihlasovať už teraz TU.

Viac informácií a priebežne aktualizované správy o konferencii, lektoroch aj jednotlivých vzdelávacích aktivitách nájdete tu.

Partneri konferencie:

CoLibri Cover System Hotel Plejsy

Mediálni partneri:

Učiteľské noviny
sp