Články

Kvalitné predškolské vzdelávanie - základ pre výchovu našich detí

Kvalitné predškolské vzdelávanie - základ pre výchovu našich detí

Nakladateľstvo odbornej literatúry Dr. Josef Raabe Slovensko podporilo aktívne materské školy a venovalo im publikácie pre deti aj učiteľov.


Postavenie dieťaťa v spoločnosti, príklady dobrej praxe a projekty v materských školách, do ktorých sa zapájajú aj rodičia. Aj tieto témy boli prezentované na konferencii Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja v dňoch 16. – 17. mája v Rajeckých Tepliciach.

Na podujatí bolo odmenených 21 materských škôl, ktoré sa aktívne zapojili do Svetového projektu OMEP 2013-2014 Rovnocennosť – rovnosť pre udržateľnosť. Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko víťazným škôlkam venovalo pracovné zošity Zvedavček, brožúry Aktívna učiteľka, Dieťa v centre pozornosti, Didaktické pomôcky, metodiky Hráme sa so slovami a Rozvíjame zručnosti predškoláka.

,,Podporujeme efektívne predškolské vzdelávanie, keďže je základom pre ďalšiu úspešnú výchovu našich detí. S obľúbenými učebnými materiálmi pre učiteľov a pracovnými zošitmi pre žiakov spájame tradičné a moderné vyučovacie metódy. Robíme všetko pre to, aby sa naše deti mohli učiť z kvalitných materiálov, sprevádzal ich motivovaný učiteľ a viedol sebaistý riaditeľ školy," povedala riaditeľka Raabe Slovensko Monika Oravská.

Materským školám bude venovaný aj jeden z workshopov na odbornej konferencii Učiteľ nie je Google – nemôže ani nemusí vedieť všetko v réžii nakladateľstva Raabe, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 6. 6. 2014 v Bratislave. Seminár na tému Predprimárne vzdelávanie v kontexte vzdelávacieho systému v SR – pripravované zmeny v ŠVP povedie prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Raabe podporilo materské školy Raabe podporilo materské školy Raabe podporilo aktívne materské školy