Články

Máte v práci problém? Spýtajte sa odborníkov vo fóre Školského portálu!

Máte v práci problém? Spýtajte sa odborníkov vo fóre Školského portálu!

Máte problém v oblasti vašej práce, na ktorý hľadáte odpoveď? Potrebujete poradiť v oblasti legislatívy a riadenia, vzdelávania a výchovy, personalistiky alebo vás zaujíma iná oblasť školstva?


Školský portál už 7 rokov ponúka možnosť spýtať sa vo fóre, ktoré je dostupné pre všetkých prihlásených používateľov. V súčasnosti ho používa 14389 učiteľov a riaditeľov škôl! „Sme radi, že môžeme pomáhať riaditeľom škôl a učiteľom, ktorých trápia zásadné otázky spojené s ich prácou. Vynovený Školský portál prináša možnosť spýtať sa a dostať fundované odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú. Od septembra rozširujeme spoluprácu o ďalších odborníkov, ktorí sú pripravení odpovedať na otázky," vyjadrila sa na margo rozšíreného fóra Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko.

Odborníci vo svojej oblasti
Jednotliví odborníci odpovedajú na otázky selektívne podľa ich odborného zamerania. Fórum na Školskom portáli je rozdelené do štyroch základných kategórií:

  • Legislatíva a riadenie,
  • Vzdelávanie a výchova,
  • Personalistika,
  • Ostatné.

Fórum ponúka priestor nielen na otázky, ale aj vyjadrenie názoru, výmenu skúseností a diskusiu s kolegami z celého Slovenska. V rámci základných tém môže každý prihlásený používateľ vytvoriť tému s otázkou, na ktorú môžu odpovedať ostatní prihlásení používatelia, ale aj odborníci, s ktorými Školský portál spolupracuje. Doteraz bolo vo fóre vytvorených 1682 tém, ktoré obsahujú 4343 príspevkov a tieto čísla neustále rastú.

Fórum nájdete TU.

Kto odpovedá na vaše otázky?
Vaše otázky sú dostupné pre celú komunitu prihlásených používateľov Školského portálu, takže odpovedať vám môžu vaši kolegovia z praxe alebo odborníci s bohatými skúsenosťami z oblasti školstva, s ktorými Školský portál spolupracuje:

pavlikovaIng. Mária Pavlíková
vedúca oddelenia špecializovaných činností odboru školstva na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
Odborníčka na personalistiku a pracovnoprávne poradenstvo. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, počas svojej kariéry pracovala v súkromnej aj verejnej sfére v personálnej a ekonomickej oblasti, od roku 2004 pracuje ako vedúca oddelenia špecializovaných činností odboru školstva na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Súčasne prispieva odbornými článkami do publikácií nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, venuje sa tiež lektorskej činnosti a pracovnoprávnemu poradenstvu.

sitarcikMgr. Ján Sitarčík, PhD.
riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Profesionálne a odborne sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, ďalším vzdelávaním a profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je absolventom pedagogickej fakulty UMB, v rokoch 1991 až 2006 pôsobil v základných školách postupne na pozícii učiteľa, zástupcu riaditeľa a riaditeľa, v rokoch 2006 – 2008 pracoval na MŠVVaŠ SR, v rokoch 2008 – 2015 viedol Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Bol podpredsedom Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je autorom viacerých odborných článkov na tému ďalšieho profesijného vzdelávania učiteľov, spoluautorom dvoch monografií. V súčasnosti pracuje na odbore pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR.

sykoraMgr. Jozef Sýkora, MBA
kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kontrolór z praxe územnej samosprávy, dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly, tému finančnej kontroly aktívne prednáša a pomáha subjektom verejnej správy zapojiť dikciu zákona o finančnej kontrole do aplikačnej praxe. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Je autorom viacerých monografií z oblasti finančnej kontroly a práva územnej samosprávy. Oblasť finančného práva študoval na postgraduálnom štúdiu na Ústave práva v Prahe v Českej republike.

braunovaMgr. Jarmila Braunová
manažérka projektov pre školstvo v nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko
V rezorte školstva pracovala od ukončenia Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove v roku 1984. Od roku 2000 pôsobila v Štátnej školskej inšpekcii na ústredí v Bratislave ako školská inšpektorka, neskôr vo funkcii námestníčky hlavného školského inšpektora. Je autorkou odborných článkov doma i v zahraničí, projektov, prednáša. Od roku 2015 pracuje v nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko ako manažérka projektov pre školstvo.