Články

Môže učiteľ ovplyvniť priebeh rozvodu? Môže!

Môže učiteľ ovplyvniť priebeh rozvodu? Môže!

„Mohlo by sa zdať, že proces rozvodu je taká náročná a intímna záležitosť rodiny, že pomoc učiteľa nebude mať výraznejší vplyv na jej priebeh. Nie je to však pravda! Učiteľ a školské prostredie zohrávajú dôležitú rolu v sociálnom živote dieťaťa aj rodiča, a preto jeho prístup môže výrazne ovplyvniť to, ako sa cítia, a v konečnom dôsledku aj priebeh rozvodu a jeho dosahy na dieťa. Škola a rodina sú pre dieťa dva najhlavnejšie životné priestory. Učiteľ a rodičia sú pre dieťa tie dôležité osoby, ktoré ho nimi sprevádzajú; sú ako tímoví hráči, ktorí by mali spolupracovať na tom, aby sa celému tímu darilo lepšie. Keď má jeden hráč problémy, druhý ho kryje, podrží“.


Toľko úryvok z odbornej brožúry ŠKOLA A ROZVOD RODIČOV autorskej dvojice PhDr. Jarmila Tomková a Mgr. Eva Braxatorisová. Spoločne v nej hľadajú a dávajú učiteľom (vlastne všetkým pedagogickým zamestnancom) odpovede na otázky: Čo je pre učiteľov užitočné vedieť o rozvode? Ako sa prežívanie rozvodu môže prejaviť v správaní dieťaťa v škole? Nakoľko môže práve škola žiakovi pomôcť prekonať rozvod rodičov čo najlepšie? A ako má učiteľ vôbec zvládnuť komunikáciu s rozvádzajúcim sa rodičom?

Faktom je, že súčasným trendom sú neformálne zväzky. V 90. rokoch začala rásť rozvodovosť, ktorá sa stabilizoval na 36 %. A ak sa naše rodinné správanie nezmení, štyri z desiatich manželstiev skončia rozvodom do 20 rokov.

Rozvod rodičov je pre väčšinu detí psychickou traumou, ktorej dôsledky môžu u nich pretrvávať až do dospelosti. Deti si ho neželajú a to, akým spôsobom a v akej miere ovplyvní ich ďalší život, je veľmi individuálne a záleží od mnohých faktorov. Dospelí môžu a mali by sa snažiť zmierniť deťom ich bolesť a obmedziť negatívny dosah rozvodu na ich psychiku. „Práve toto bolo naše východisko, keď sme o vydaní brožúry s tematikou rozvodu, začali uvažovať. Ako odborné nakladateľstvo, ktoré vydáva rôzne pomôcky pre učiteľov a iných pedagogických zamestnancov, nemôžeme zostať stáť bokom pri riešení takého závažného problému, akým stúpajúca rozvodovosť na Slovensku je," hovorí Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE. „Záleží nám na tom, aby mali učitelia dobré podmienky na výkon svojho náročného povolania. Sú totiž nielen tými, kto vzdeláva naše deti. Sú to oni, kto trávi s deťmi v školách väčšinu času. Ich dosah je aj preto nesmierny. Sme presvedčení o tom, že ak im ponúkneme odborné materiály a priblížime im možné spôsoby, ako postupovať v zložitých situáciách, uľahčíme im prácu."

Škola a rozvod rodičovO knihe: Škola a rozvod rodičov

Brožúra Škola a rozvod rodičov sa zaoberá psychologickým aj právnym aspektom rozvodu. Ide o komplexne spracovanú problematiku rozvodov, ktorá popisuje všetky (tie najčastejšie) problémy, vznikajúce v súvislosti s rozvodom, s ktorými sa môže učiteľ v praxi stretnúť. „Na to, aby učitelia vedeli, ako dieťa podporiť, je užitočné lepšie porozumieť psychosociálnym procesom, ktoré vstupujú do hry pri rozvode," hovorí PhDr. Jarmila Tomková, jedna z autoriek brožúry.

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU