Články

Nová príručka pre riaditeľky MŠ: Riadenie materskej školy

Nová príručka pre riaditeľky MŠ: Riadenie materskej školy

V odbornom nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko aktuálne vychádza pokračovanie jedného z najúspešnejších diel (Materská škola a jej riadenie), ktoré predstavuje pre riaditeľky materskej školy KOMPLEXNÚ a VŽDY AKTUÁLNU príručku pri akejkoľvek manažérskej úlohe v praxi materskej školy


Dielo približuje zložité témy - podložené legislatívnym základom - a pomáha ich aplikovať do praxe materskej školy. Ponúka právne poradenstvo, aktuálne témy počas celého školského roka, témy podľa požiadaviek zákazníkov - a to vždy podľa platnej legislatívy.

Uvedomujúc si náročnosť a široký záber profesie riaditeľky v materskej škole sme pripravili dielo, ktoré má ambíciu stať sa sprievodcom a pomocníkom – príručkou riaditeliek materských škôl, po ktorej siahnu pri akejkoľvek manažérskej úlohe v rámci školskej praxe. Veď medzi povinnosti riaditeľky materskej školy patrí niekoľko špecifických úloh z oblasti riadenia školy, personálneho riadenia ale aj ekonomického či finančného riadenia. Riaditeľka v materskej škole by mala vedieť na jednej strane zadať zákazku na portál verejného trhoviska, mala by vedieť podieľať sa na výbere vhodných zamestnancov, súčasne sa zapájať do rôznych projektov, ale rovnako tak aj spolupracovať s rodičmi a v neposlednom rade byť dobrou učiteľkou," hovorí o náročnej pozícii riaditeľky v materskej škole Monika Oravská, riaditeľka RAABE.

Výhodou publikácie je, že pomáha zorientovať sa v aplikácií legislatívnych predpisov v praxi MŠ, prináša vzory dokumentov (smernice, poriadky a pod.), ponúka prehľad aktuálnych legislatívnych zmien z oblasti školstva i možnosť získať odpoveď na konkrétnu otázky z praxe MŠ. Riaditeľky v nej nájdu typy na rozvoj školy, projekty pre MŠ.

Odbornú garanciu nad najnovším 250-stranovým dielom z prostredia MŠ prevzali editorky: PaedDr. Alena Čajková, vedúca spoločného školského úradu a PaedDr. Mária Kondelčíková, riaditeľka MŠ.

Súčasťou publikácie Riadenie materskej školy je aj aktualizačný servis, ktorým RAABE garantuje svojim čitateľom odborné spracovanie príspevkov s ohľadom na práve platnú legislatívu, resp. aktuálnosť problematiky.

„Veríme, že vďaka novej publikácie bude pre riaditeľky v MŠ jednoduchšie zorientovať sa v spleti zložitých legislatívnych predpisov, že za jej pomoci získajú istotu s ich realizáciou v praxi a nájdu v nej viaceré tipy na rozvoj materskej školy a zefektívnenie riadenia," povedala Monika Oravská.