Články

Novinka z RAABE: Manažment školy - škola ako firma a riaditeľ ako jej manažér

Novinka z RAABE: Manažment školy - škola ako firma a riaditeľ ako jej manažér

Musí byť manažérom, lídrom, koordinátorom, administratívnym pracovníkom, špecialistom na verejné obstarávanie, stratégom, zodpovedá za efektívne a hospodárne čerpanie finančných prostriedkov a v popritom všetkom je stále aj učiteľom. Je vôbec možné obsiahnuť toľko funkcií v jednej jedinej profesii? Áno! Riaditeľ školy to dokáže. Musí. Uvedomujúc si náročnosť a široký záber tejto profesie prináša odborné nakladateľstvo RAABE pre riaditeľov základných a stredných škôl dielo s názvom Manažment školy, ktoré má ambíciu stať sa ich každodenným sprievodcom a pomocníkom. Príručkou, po ktorej siahnu pri akejkoľvek manažérskej úlohe v rámci školskej praxe.


Jednoduchá orientácia v spleti legislatívnych predpisov
S cieľom ponúknuť praktický manuál riaditeľom základných a stredných škôl - a vlastne celej skupine vedúcich pracovníkov školy – prináša nakladateľstvo RAABE celistvý pohľad na problematiku riadenia školy z manažérskeho hľadiska. „Riadenie školy je veľmi náročnou a zodpovednou úlohou, ktorá so sebou prináša množstvo povinností. Riaditelia škôl musia v rámci svojej pracovnej pozície vykonávať zároveň niekoľko dôležitých funkcií. Na ich pleciach je veľmi široký súbor činností súvisiacich s riadením školy. Veríme, že vďaka novej publikácii s názvom Manažment školy bude pre vedúcich pracovníkov škôl jednoduchšie zorientovať sa v spleti zložitých legislatívnych predpisov, že za jej pomoci získajú istotu s ich realizáciou v praxi," predstavila novinku z dielne RAABE Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

Prepojenosť s praxou, vysoká odbornosť, silný lektorský tím
Zámerom vydavateľa nebolo ponúkať riaditeľom škôl rozsiahle traktáty plné teórie, práve prepojenosť so školskou praxou a vysoká odbornosť, boli hlavnými kritériami pri výbere autorov, aj samotných tém. Za článkami stoja ozajstní odborníci z ministerstva školstva, školských úradov, štátnej školskej inšpekcie, inšpektorátu práce, a ako inak aj samotní riaditelia škôl. V publikácii, ktorá sa teraz dostáva do predaja, nájdu riaditelia škôl aj tipy na rozvoj školy a zefektívnenie riadenia. V diele uverejnené vzory smerníc a formulárov majú ambíciu šetriť čas a príklady z praxe zase uľahčiť pochopenie problémov, s ktorými sa denno-denne riaditelia škôl stretávajú. S cieľom zachovať aktuálnosť uverejnených príspevkov, prináša RAABE aj toto dielo v podobe otvorenej publikácie, keď v rámci aktualizačného servisu bude svojim zákazníkom prinášať stále nové, aktuálne informácie a reagovať na podnety a požiadavky riaditeľov. „Veríme, že sa táto publikácia stane užitočným poradcom pre riaditeľov pri riadení školy," povedala Monika Oravská.

Benefity, ktoré publikácia MANAŽMENT ŠKOLY prináša:

  • Aktuálne zapracovanie zmien legislatívnych predpisov do jednotlivých článkov publikácie.
  • Autorský kolektív zostavený z odborníkov z praxe, zriaďovateľov, kontrolných inštitúcií a MŠVVaŠ.
  • Silný lektorský tím, ktorý je zárukou vysokej kvality a odbornosti článkov.
  • Zahraničné skúsenosti z praxe – medzinárodný autorský tím.
  • Aktuálne témy prispôsobené priebehu školského roka.
  • Návrhy na dlhodobé ciele, vízie a stratégie riadenia.
  • Obsahuje vzory dokumentov.