Články

Ocenili sme tri riaditeľky škôl

Ocenili sme tri riaditeľky škôl

Sú mimoriadne aktívne, angažujú sa vo výchove a vzdelávaní našich detí a intenzívne podporujú rozvoj učiteľov. Tri riaditeľky slovenských škôl – Mgr. Tatiana Kizivatová, Mgr. Katarína Dutková a Mgr. Marta Bardyová získali ocenenie za svoju aktívnu činnosť od nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko.


Mgr. Tatiana Kizivatová je dlhoročnou riaditeľkou ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského v Bratislave. Je implementátorkou teórie vysoko efektívneho učenia (známe aj ako integrované tematické vyučovanie). ,,Je ocenená za mimoriadnu, intenzívnu a produktívnu spoluprácu pri tvorbe odbornej literatúry pre riaditeľov a učiteľov a pri organizovaní vzdelávacích aktívít," uviedla konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko Mgr. Mira Schrimpelová.

Ďalšou ocenenou sa stala jedna zo zakladateliek Združenia samosprávnych škôl Slovenska Mgr. Katarína Dutková, dlhoročná riaditeľka školy, na ktorej sa overovala teória vysoko efektívneho učenia Susan Kovalik. ,,Vychovala veľké množstvo dobrých a angažovaných učiteľov, ktorí ďalej odovzdávajú jej odkaz. Je ocenená za mimoriadny prínos pre slovenské školstvo, za pomocnú ruku, ktorú nikdy neodmietla a vždy si našla čas," opísala riaditeľka Raabe Slovensko Monika Oravská.

Ocenená Mgr. Tatiana Dutková

Treťou angažovanou pedagogičkou je Mgr. Marta Bardyová, riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča v okrese Považská Bystrica. Tá získala ocenenie za kategóriu škola, ktorá aktívne a intenzívne podporuje vzdelávanie svojich učiteľov v rámci Raabe vzdelávacích aktivít a ktorá v najväčšom rozsahu navštevuje Raabe vzdelávacie aktivity.

Mgr. Marta Bárdyová

Odovzdanie cien za dlhoročnú prácu a prínos pedagogičiek sa uskutočnilo počas spoločenského večera na Medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google – nemôže ani nemusí vedieť všetko vo štvrtok 5. júna v Bratislave. Súčasťou večera bol aj slávnostný krst knihy Manažment triedy a príhovor primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, ktorý nad konferenciou prebral záštitu.