Články

Pracovné zošity pre škôlkarov – výmysel alebo potrebná pomôcka?

Pracovné zošity pre škôlkarov – výmysel alebo potrebná pomôcka?
Pracovné zošity pre škôlkarov. Téma, ktorá rozdeľuje rodičov medzi tých, ktorí vidia ich význam a tých, ktorí ich považujú za „vyhodené“ peniaze. 


Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., liečebná pedagogička, si myslí opak: „Aj v minulosti sa používali pracovné zošity, len ich tlačená forma nebola taká známa a propagovaná. Deti si rozcvičovali ruku na voľný hárok papiera, kreslili na tabuľu či kriedami na chodník. V podstate išlo o priestor, ktorý však nebol ničím limitovaný, ani ohraničený. V súčasnej dobe sú pracovné zošity akýmsi mikropriestorom, ktorý má napomáhať deťom pripraviť sa na formát zošitov v prvom ročníku základnej školy."
Význam pracovných zošitov spočíva najmä v ich mnohostrannom využití. Pracovný zošit má široké využitie, čo vytvára priestor na jeho použitie ako prostriedku pedagogickej diagnostiky, ako prostriedku sebahodnotenia a hodnotenia dieťaťa, ako portfólia a nepochybne aj ako prostriedku rozvoja kompetencií dieťaťa. Pracovný zošit spĺňa požiadavku aj ako veľmi účelná a vhodná učebná pomôcka, a v neposlednom rade ako možná organizačná forma edukácie dieťaťa.

Ako môžu dieťaťu pracovné zošity pomôcť?
Mgr. Martina Böhmová, učiteľka v materskej škole v Starej Ľubochni, si myslí, že „pracovné zošity pomáhajú deťom v rozvoji ich poznatkov, zručností, sú však aj veľmi dobrým diagnostickým nástrojom pre rodičov, ktorí ich používajú na domácu prípravu dieťaťa."

"Jednoznačne sa dá povedať, že pracovný zošit v akejkoľvek podobe má význam v podpore a rozvíjaní dieťaťa. Nie je to len o písaní, ale aj o rozvoji poznania, vzájomnej komunikácie, trpezlivosti a pozornosti," vyjadruje sa na margo používania pracovných zošitov Barbora Kováčová a pokračuje: „pracovné zošity sú v podstate predprípravou na školu, postupne učia deti koncentrovať sa na úlohu, ktorá sa vykonáva v sediacej polohe a pomerne dlhší čas ako bolo zvyknuté v materskej škole."

"Ak má niektoré dieťa s určitým zadaním problém, pomocou pracovných zošitov sa dá tento nedostatok dostatočne skoro zistiť a pracovať na jeho odstránení," vysvetľuje Böhmová. Samotní pedagógovia považujú za veľmi dôležité, aby cvičenia v pracovných listoch a zošitoch boli zostavené tak, aby prinášali deťom radosť, zábavu, hru, aby podporovali záujmy a zvedavosť dieťaťa.

skolkarAktuálne pracovné zošity musia byť v súlade s predprimárnym vzdelávaním
Od septembra 2016 prišlo k zmenám v predprimárnom vzdelávaní v materských školách. Po novom sa kladie väčší dôraz na prácu s textom a vyučovanie bude viac experimentálne a technicky orientované. Pracovné zošity, s ktorými deti pracujú v materských školách, by mali byť teda jednak v súlade s tým, čo sa od nich bude očakávať a vyžadovať v škole, ale zároveň grafické spracovanie a celý obsah pracovného zošita by mal byť pre ne zaujímavý.
V kníhkupectvách a v internetových obchodoch dnes už nielen učitelia, ale aj rodičia nájdu množstvo pracovných zošitov, prípadne sád pracovných listov. Napr. aj pracovné zošity Škôlkar, ktoré sú prispôsobené novým zmenám, čo znamená, že obsahujú aktivity na dosiahnutie nových cieľov vzdelávania. Aktivity pre škôlkarov vo veku 5-6 rokov sú rozdelené do siedmich zošitov podľa oblastí predprimárneho vzdelávania. Sú vytvorené odborníkmi, ktorí k cvičeniam vypracovali aj voľne dostupné metodické návody. Využitie metodických návodov zabezpečuje, že dieťaťu bude zadanie úlohy správne vysvetlené, či už pedagógom alebo rodičom.