Články

Príďte na celoslovenské stretnutie riaditeľov škôl!

Príďte na celoslovenské stretnutie riaditeľov škôl!

26. novembra v Bratislave a 1. decembra 2015 v Košiciach sa bude konať už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl – ŠKOLA 2015/2016.


• Potrebujete poradiť ako získať finančnú dotáciu na školu v prírode a kurzy?
• Poznáte povinnosti základných škôl vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu?
• Chceli by ste naučiť žiakov samostatnosti, spolupráci a zodpovednosti za svoju prácu?
• Uvažujete ako netradične pristúpiť k problematike technickej aj materiálnej podpory výučby vzdelávacieho obsahu oblasti Človek a svet práce?
• Zoznámili ste sa už s novinkami, ktoré od 1. novembra 2015 prináša elektronické trhovisko?

To je len zlomok otázok, pred ktorými stoja tento školský rok riaditelia škôl. Tak, ako každý rok, aj tento sa spája s celým radom nových legislatívnych zmien, úprav, nariadení, ktoré musia uviesť do praxe a popasovať sa s nimi. „Práve preto, aby sme ich v spleti nových predpisov zorientovali, vždy na jeseň organizujeme toto podujatie, ktoré už má medzi riaditeľmi škôl, svoju tradíciu," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko, ktoré je pravidelne organizátorom tohto podujatia.

Záštitu nad 8. ročníkom odbornej konferencie ŠKOLA 2015/2016 prevzala JUDr. Jana Dubovcová, Verejná ochrankyňa práv. Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a ZUŠ, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a vlastne všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe.

Riaditelia, zástupcovia riaditeľov škôl, resp. pedagógovia sa môžu na konferenciu prihlasovať TU.

Konferencia s účasťou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Prednášajúcimi budú opäť aj tento rok renomovaní odborníci, ktorí sa tej-ktorej problematike venujú už dlhodobo. Nás veľmi teší, že svoju účasť prisľúbili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," prezradila Mira Schrimpelová.
O novinkách vo financovaní – najmä vo vzťahu k poslednej novele zákona č. 597/2003 Z.Z. vo svojom vystúpení prítomných riaditeľov škôl poinformuje Ing. Jana Sládečková, PhD., riaditeľka odboru financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ SR. V prednáške podá podrobné informácie k financovaniu škôl v prírode a kurzov pohybových aktivít v kalendárnom roku 2016.
O povinnostiach základných škôl vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu so zreteľom na zmeny, ktoré prináša zákon č. 61/2015 Z.z. budú riaditeľov informovať Ing. Marián Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva a JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR. Zamerajú sa najmä na zmeny týkajúce sa typov stredných odborných škôl, ktoré si žiak môže vybrať pre prípravu na svoje budúce povolanie, ako aj zmeny v spôsoboch praktického vyučovania a miestach výkonu praktického vyučovania s cieľom, aby základné školy mohli zabezpečiť dostatočnú informovanosť pre svojich žiakov o tom, aké majú možnosti budúcej praktickej prípravy na povolanie. Ťažiskom ich vystúpenia bude vysvetlenie systému duálneho vzdelávania a jeho základných atribútov s dôrazom na zapojenie a úlohy základných škôl, vrátane špecifík prijímacieho konania.

Profily všetkých lektorov nájdete TU.

Novinka: Voliteľné semináre
Dopoludňajší program budú tvoriť prednášky pre všetkých účastníkov konferencie. Novinkou tento rok bude možnosť zvoliť si poobedný program – z ponuky štyroch workshopov si účastníci môžu zvoliť dva, ktoré ich najviac zaujímajú. Spomeňme aspoň niektoré z tém:
Netradičné prístupy k výučbe technicky orientovaných predmetov na základnej škole priblížia českí kolegovia z Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni – Mgr. Jan Krotký, Ph.D. a Mgr. Petr Simbartl, Ph.D. Účastníkom konferencie predstavia nové, alternatívne spôsoby vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Zamerajú sa na vedenie atraktívnej a zmysluplnej výučby, ktorá motivuje žiaka nielen k dobrým výsledkom, ale tiež k celoživotným aktivitám v oblasti technických a prírodných vied.
O nič menej zaujímavé bude aj vystúpenie skupiny pedagógov zo ZŠ Senica, ktorí sa účastníkom konferencie pokúsia počas workshopu ukázať, ako možno žiakov naučiť samostatnosti, spolupráci a zodpovednosti za svoju prácu. Ako? Tzv. Daltonský plán ako alternatívny prvok ku klasickému vyučovaniu je ich osvedčeným prostriedkom.
Minulého ročníka konferencie sa zúčastnilo vyše 200 účastníkov, podobnú účasť organizátor predpokladá aj tento rok.

Podrobný program 8. ročníka konferencie ŠKOLA 2015/2016 si môžete prečítať TU.

Hlavní partneri

Samsung Spectra

Partneri konferencie

J and B SINO SLNIEČKO - cestovná kancelária

Volkswagen

SENSA shop Mercator
FLP Scholaris, s.r.o. Maro trade
Blue kiwi Scholaris, s.r.o. pms delta
TalkTalk.sk hotel Plejsy Lingea
SPP

Mediálni partneri

skolskyservis.sk Pravda Fond na podporu vzdelávania
edujobs education.sk Rodinka
Školský portál Školský portál