Články

RAABE podporilo dramatický festival v anglickom jazyku

RAABE podporilo dramatický festival v anglickom jazyku
24. apríla 2019 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove sa bude konať výnimočné podujatie s divadelným zámerom, ktoré podporilo aj nakladateľstvo RAABE Slovensko. Inštitút anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pozýva na 12. ročník dramatického festivalu v anglickom jazyku Dramafest 2019.

Podujatie organizačne zabezpečuje Inštitút anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a môžu sa ho zúčastniť žiaci a učitelia základných, stredných a študenti vysokých škôl. DRAMAFEST 2019 s divadelným zámerom, je určený nielen pre  žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl. Bude sa konať 24. apríla 2019 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove ako súčasť série osláv podujatí Akademický Prešov.

Na nesúťažnej prehliadke scénok, dialógov a dramatických útvarov v anglickom jazyku sa postupne predstaví 8 dramatických súborov zo základných škôl a gymnázií. Na doskách divadla v ten deň spolu vystúpi 123 účinkujúcich vo veku od 7 do 29 rokov. Účinkujúci budú odmenení balíčkami produktov Jazykovej literatúry od odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Školy, ktoré chceli prihlásiť žiakov na tohtoročný Dramafest, mali podať prihlášku na podujatie najneskôr do 12. apríla 2019.

 

Program Dramafest-u 2019:

7.55 – 8.55 Priestorové skúšky

9.00 Otvorenie festivalu

 

9.05 Prehliadka žiackych predstavení:

1. The Robbery - Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

2. And So They Did - ZŠ Komenského, Lipany

3. Oliver Twist - ZŠ Bajkalská, Prešov

4. The Selection - Cirkevná ZŠ s MŠ blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, Prešov

PRESTÁVKA

5. Bathory – ZŠ Komenského, Sabinov

6. Save Our Planet – ZŠ Krosnianska 2, Košice

7. Deeds Not Words! – Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

8. The Letter – Institute of British and American Studies, Faculty of Arts, University of Presov

 

11.30 PRESTÁVKA a príprava vyhodnotenia

12.00 Vyhodnotenie festivalu a záver