Články

RAABE organizuje bezplatné školenia pre učiteľov matematiky

RAABE organizuje bezplatné školenia pre učiteľov matematiky

Viete ako vzdelávať moderne a zvýšiť záujem žiakov o matematiku? Chceli by ste získať nové praktické skúsenosti, ľahko aplikovateľné do vášho vyučovacieho procesu? Hľadáte nové prístupy vo vyučovaní matematiky, napríklad aj zo zahraničia? Odborné nakladateľstvo RAABE pozýva učiteľov matematiky základných škôl a všetkých priaznivcov matematického premýšľania na bezplatné školenia vo vybraných mestách Slovenska pod názvom Máme radi matematiku.


Účastníkov bezplatných školení prevedieme svetom tak trochu netradičného matematického premýšľania. Ukážeme im, čo sa dá na hodinách matematiky s deťmi robiť inak. Naučíme ich ako zmeniť „obyčajnú“ a nudnú úlohu na atraktívnu a „provokujúcu“. Poskytneme im tipy, ako sa dá rozvíjať logické myslenie detí.

Pomocou praktických ukážok a tvorivých úloh sa účastníci školení dozvedia, ako vytvárať v triede podnetné prostredie pre rozvoj matematických kompetencií u žiakov, a tiež získajú možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti s inými kolegami a kolegyňami a získať riešenia svojich problémov z praxe.

Stačí si len vybrať miesto školenia, ktorého sa chce prípadný záujemca zúčastniť. Školenia bude RAABE organizovať spolu v 8 mestách po celom Slovensku v období od januára do marca 2016.

Kamrlová seminárLektorkou školení bude Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M. A., ktorá pôsobí na Katedre algebry, geometrie a didaktiky matematiky (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave), kde vyučuje budúcich učiteľov matematiky na všetkých troch stupňoch matematické, informatické aj pedagogické predmety – napríklad Nové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematiky, Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ, Didaktický seminár zo školskej matematiky, Úvod do didaktiky matematiky či Webdizajn inak. Okrem iného pre RAABE preložila Didaktiku matematiky I. + II. – jedinečného sprievodcu učiteľa svetom matematiky od britských autorov Anne a Lenn Frobisherovcov, ktorej obsah autorsky prepojila so slovenským štátnym vzdelávacím programom pre základné školy.

Všetky podrobné informácie o školeniach nájdete tu: http://www.skolskyportal.sk/roadshow-didaktika-matematiky


ALE TO NIE JE VŠETKO!

d1 D2

Účastníkom školení predstavíme aj modernú Didaktiku matematiky, ktorá provokuje myslenie a učí používať intuíciu a spontánne uvažovanie u detí.

Didaktika matematiky I. + II.:

  • Jedinečný sprievodca učiteľa svetom matematického premýšľania.
  • Po prvý raz v slovenskom preklade.
  • Prvý titul z celkom novej edície RAABE didaktík s názvom „Vedieť učiť".
  • Obsah prepojený so štátnym vzdelávacím programom pre ZŠ.
  • Prináša:

- matematické výzvy pre žiakov aj učiteľov,
- úlohy, ktoré provokujú myslenie,
- návody, ako žiakov inšpirovať k využívaniu vlastnej intuície,
- rady, ako sa naučiť analyzovať svoje hodiny matematiky,
- inštrukcie, ako si nájsť svoj prístup k vyučovaniu matematiky.

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE v spolupráci s vybranými univerzitami a ich fakultami na Slovensku. Ďakujeme, že nám poskytli priestory a získali sme tak možnosť odovzdať učiteľom matematiky nové skúsenosti a informácie.

Naše partnerské fakulty:
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Fakulta humanitných vied, Žilinská Univerzita
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove