Články

RAABE rozdalo školám cudzojazyčné knihy

RAABE rozdalo školám cudzojazyčné knihy
Od januára do marca 2019 v rámci súťaže Moja trieda číta LIBRE posielali základné školy fotografie z vyučovania cudzích jazykov. 


Podmienka zapojenia sa do súťaže bola jediná, žiaci mali použiť počas vyučovacej hodiny cudzojazyčné knihy z Edície LIBRE, ktorú na slovenský trh prináša nakladateľstvo RAABE.

Z krásnej výhry sa momentálne môžu tešiť tri jazykové triedy.

Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme a výhercom ešte raz srdečne gratulujeme!

Promo video k súťaži si môžete pozrieť na facebookovom profile Jazyková literatúra RAABE: https://business.facebook.com/jazykovaliteraturaraabeCudzojazyčná edícia LIBRE

Najväčšia edícia cudzojazyčnej beletrie LIBRE obsahuje adaptované diela velikánov svetovej literatúry, ale aj knižky pre deti s originálnymi príbehmi. Každé z diel je zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, precvičovanie istej gramatiky či na obohatenie slovnej zásoby. 200 známych príbehov v piatich jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština, taliančina a španielčina), v siedmich stupňoch jazykovej náročnosti (A0-C2) a pre 3 vekové skupiny. V adaptovaných dielach býva text vystavaný tak, aby sa mohli čitatelia postupne oboznámiť aj so slovnou zásobou, ktorú ešte nepoznajú