Články

Rozumiete detskej kresbe?

Rozumiete detskej kresbe?
RAABE Slovensko prináša na náš knižný trh odbornú brožúru, ktorá ponúka ucelený a zrozumiteľným jazykom podaný text o tom, ako môže analýza detskej kresby priniesť veľa diagnosticky významných informácií. Uznávaná autorka zo susedného Česka v nej prezentuje české i medzinárodné psychologické poznatky týkajúce sa detskej kresby.

O detskej kresbe

Detská kresba je dôležitou činnosťou najmä v predškolskom veku. Odráža sa v nej psychický vývoj detí, ich spôsob chápania okolitého sveta, ale aj schopnosť zobraziť ho. To znamená, že záleží i na jemnej motorike a koordinácii ruky a oka. Jej rozvoj je taktiež jedným zo signálov školskej zrelosti. Vývoj kresby má, rovnako ako ostatné detské prejavy, aj svoje zákonitosti. Zmeny v znázorňovaní niečoho sa prejavujú v určitom období a sú jedným zo signálov dosiahnutej vývojovej úrovne. Vzhľadom na to sa stávajú jedným z diagnostických kritérií. Kresbou dieťa svojmu okoliu tiež niečo komunikuje, napr. ako chápe vzťahy s rôznymi ľuďmi, čo je pre neho dôležité, ale aj to čoho sa bojí. V detskej kresbe sa môže odraziť aj emočný stav dieťaťa, jeho radosti i obavy, ktoré prežíva. Deti dokážu rôzne pocity graficky znázorniť, niekedy je to pre ne jednoduchšie, ako keby mali o nich rozprávať.

„Kresba je vyjadrením, ktoré nemá obvyklú podobu a je potrebné sa ju naučiť správne posudzovať. To nie je také ľahké, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, je potrebné rešpektovať určité pravidlá. Kniha ponúka možnosť, ako detskej kresbe lepšie porozumieť,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka RAABE Slovensko.

Brožúra svojím zameraním zapĺňa medzeru v príslušnej oblasti psychológie. Rozsiahla bibliografia, z ktorej text vychádza vypovedá o tom, že autorka využila prakticky všetky relevantné a bežne dostupné české a zahraničné publikácie, ktoré k danej téme vznikli. Je písaná pútavým a zrozumiteľným jazykom. Jej hlavnú cieľovú čitateľskú skupinu predstavujú klinickí a poradenskí psychológovia, psychoterapeuti, učitelia a ostatní pedagógovia, detskí lekári a študenti príslušných vedných odborov. Nepochybne však zaujme i širšiu čitateľskú obec, najmä detských vychovávateľov a rodičov detí sledovaných vekových skupín.
Viac o brožúre sa DOZVIETE TU.