Články

Šikanovanie v škole - Problém, ktorý si vyžaduje komplexné „liečenie“

Šikanovanie v škole - Problém, ktorý si vyžaduje komplexné „liečenie“

Nakladateľstvo RAABE vydáva pomôcku, ktorá učiteľom prináša návod ako predchádzať šikanovaniu, ako tento závažný problém odhaliť, správne identifikovať a riešiť. Brožúra s názvom Šikanovanie v škole vychádza ako druhé pokračovanie v rámci Edície Riešenie problémov v školskom prostredí.


Výsledky posledných prieskumov Štátnej školskej inšpekcie sú naozaj alarmujúce: V minulom školskom roku 2013/2014 sa obeťou šikanovania stalo viac ako 20 % žiakov základných škôl, viac ako 12 % žiakov malo jednorazovú negatívnu skúsenosť so šikanovaním, pričom vo viac ako 10 % prípadov ide o opakovaný jav, svedkom šikanovania bolo viac ako 42 % žiakov, takmer 13 % žiakov sa necíti v škole bezpečne.... Uvedomujúc si závažnosť a naliehavosť problematiky šikanovania, prináša odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. na trh pomôcku pre učiteľov – brožúru Šikanovanie v škole.

sikanovanie v skoleBrožúra Šikanovanie v škole ponúka učiteľom príležitosť osvojiť si, ako v pokoji a hlavne správne zvládnuť špecifické situácie pri identifikácii šikanovania. Dáva návod, ako hneď v zárodkoch eliminovať situácie, pri ktorých k šikanovaniu dochádza a umožňuje všetkým, ktorí pracujú s deťmi, nadobudnúť, zručnosti na vhodnú argumentáciu v komunikácii so žiakmi aj s rodičmi. Ponúka efektívne riešenie problematiky šikanovania a upozorňuje na prekážky, ktoré sa v pedagogickej praxi vyskytujú (napr. neochota rodičov spolupracovať, neefektívne výchovné opatrenia). Nemenej dôležitý je i profesionálny pohľad na konkrétnu situáciu šikanovania v škole očami právnika aj psychológa, spolu s ich návrhmi na riešenie vo vzťahu k výsledku. Autori nezabúdajú ani na najčastejšie nedostatky, ktoré výrazne negatívne ovplyvňujú priebeh šikanovania a upozorňujú na zodpovednosť pri jeho neriešení.

„Každý, kto sa niekedy stretol so šikanovaným dieťaťom a poznal jeho trápenie, nemôže pochybovať o závažnosti problematiky šikanovania. Tento jav je však často skrytý, je náročné ho identifikovať, získať o ňom pravdivé informácie a nenechať sa zviesť na falošnú stopu. Ešte zložitejšie je ho riešiť...," hovorí o východiskách novej pomôcky pre všetkých, ktorí pracujú s kolektívom detí, jedna z autoriek, PhDr. Eva Smiková, PhD. Podľa nej, „problém šikanovania nie je možné riešiť celoplošne, alebo mu predchádzať len tým, že sa postaráme o agresora a obeť. Oveľa efektívnejšie a účinnejšie je vytvorenie komplexnej preventívnej stratégie v podmienkach školy, ktorá bude zahŕňať nielen prácu s obeťou a agresorom, ale aj prácu s triednymi skupinami žiakov, učiteľmi, a samozrejme aj rodičmi."

Súčasťou brožúry je aj DVD s filmom Skazená mládež (réžia: Ilmar Raag), ktorý vznikol na základe skutočnej dvdudalosti. Film odráža kruté svedectvo o tom, aké dôsledky môže mať ignorovanie ponižovania ľudskej dôstojnosti a šikanovania v škole zo strany rodičov a učiteľov. Film získal zvláštnu cenu poroty na 42. Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch.


ČO by mal obsahovať model komplexnej stratégie prevencie šikanovania?
1. Jasne stanovené pravidlá správania sa – záväzné pre všetkých.
2. Aktívnu komunikáciu s rodičmi aj s deťmi.
3. Prístupy zohľadňujúce jednotlivé vekové skupiny.
4. Žiakov aj rodičov ako aktívnych účastníkov.
5. Praktický tréning pre všetky zainteresované skupiny.
6. Aplikáciu stratégie, presne šitej na mieru každej školy – nemožné vytvoriť stratégiu vhodnú pre všetky školy.
7. Aplikáciu sociálno-psychologickej intervencie v triednom kolektíve.
8. Ambulantnú starostlivosť obete alebo agresora.
9. Ústavnú liečba agresora.
(Podľa: PaeDr. Mgr. Viktor Križo, PhDr. Eva Smiková, PhD., Mgr. Anežka Turošíková: Šikanovanie v škole)

Brožúru Šikanovanie v škole vydáva nakladateľstvo RAABE ako druhé pokračovanie úspešnej Edície Riešenie problémov v školskom prostredí, venovanú vybraným problémom z pedagogickej praxe. Edíciu tvoria 4 brožúry: Manažment triedy, Šikanovanie v škole, Škola a rozvod rodičov, Ochrana dobrého mena školy a učiteľa. „Záleží nám na kvalitnom vzdelávaní, sme presvedčení o tom, že len v zdravom prostredí triedy, resp. školy sa môže naplno rozvíjať študijná i pracovná úspešnosť žiakov. Tam, kde je klíma akokoľvek narušená, prestáva fungovať základná výchovno-vzdelávacia funkcia školy a pedagogický efekt je minimálny," konštatuje Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE. Tretí titul Škola a rozvod rodičov z edície Riešenie problémov v školskom prostredí predstaví RAABE v najbližšom období.

sikanovanie1   sikanovanie5   sikanovanie6

sikanovanie6

 sikanovanie3 sikanovanie6 sikanovanie9

Publikáciu Šikanovanie v škole predstavilo RAABE na tlačovej besede v rámci programu konferencie ŠKOLA 2014/2015, ktorá sa 27. novembra 2014 konala v Bratislave v budove Paneurópskej vysokej školy. Zúčastnili sa jej Miroslava Schrimpelová, konateľka nakladateľstva RAABE, PhDr. Eva Smiková, PhD. - jedna z autoriek publikácie a Mgr. Tatiana Kizivatová, dlhoročná riaditeľka ZŠ s MŠ Jána Ámosa Komenského v Bratislave, ktorá priblížila svoje skúsenosti s riešením problematiky šikanovania na školách.