Články

Špecifické poruchy učenia možno naprávať aj hravo a zábavne

Špecifické poruchy učenia možno naprávať aj hravo a zábavne

Pomôžme našim deťom správne sa učiť! Podľa odhadov psychológov sa u 5 – 7 % školákov vyskytuje hyperaktivita (syndróm ADHD), pričom chlapcov je štvornásobne viac ako dievčat.


Nielen znížená pozornosť, ale aj iné špecifické poruchy učenia bývajú súčasťou vyučovacieho procesu. Najčastejšie ide o dyslexiu, čiže problém naučiť sa plynule čítať a porozumieť textu. Pri dysgrafii žiak píše nečitateľne, dysortografia je porucha pravopisu a napríklad pri dyskalkúlii ide o zamieňanie podobných čísel ako aj neschopnosť zvládať aj jednoduché matematické zadania.

Problémy s učením sa v rôznom rozsahu môžu objaviť už u predškolákov a neskôr sa naplno prejavia u detí na prvom stupni základnej školy. Dôležité je včas ich podchytiť a venovať im dostatočnú pozornosť. Preto by mali pedagógovia pracovať s kvalitnou literatúrou, ktorú odporúčajú odborníci. Novinkou sú hravé pracovné zošity KuliFerdo od nakladateľstva Raabe. Ich výhodou je, že sa používajú veľmi jednoducho a pedagógovia ich môžu kedykoľvek zaradiť priamo do výučby.

Aktivity v zošitoch Kuliferdo sú určené pre žiakov 1. až 4. triedy, ale sú vhodné už aj pre školáčikov v predprípravnom ročníku. Navyše pomáhajú aj pri domácich úlohách - rodičia si s deťmi môžu spolu kresliť, dopisovať, vypĺňať a precvičovať úlohy a takto sledovať pokroky svojho dieťaťa.

Súbor 7 pracovných zošitov KuliFerdo je zameraný na Orientáciu, Pozornosť I – III, Zrakové vnímanie I – II a Sluchové vnímanie. Hravé precvičovanie motivuje deti zlepšovať sa a posilňuje ich sebavedomie. Stačí len vedieť, ako na to!