Články

SÚŤAŽ Čitateľský oriešok pozná finalistov. Vedia školáci čítať s porozumením?

SÚŤAŽ Čitateľský oriešok pozná finalistov. Vedia školáci čítať s porozumením?

Celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl sa dostáva do ďalšieho kola. Potom, ako sa do súťaže prihlásilo spolu 9 998 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy, začali v priebehu januára na adresu odborného nakladateľstva RAABE prichádzať balíky plné kresieb aj hárkov s odpoveďami. Tie preverovali, či žiaci súťažným textom z pracovných zošitov Tajomstvá sveta naozaj porozumeli. Aktuálne prebieha verejné hlasovanie za tie najkrajšie kresby, ktoré postúpili do ďalšieho kola.


Úvod februára sa teda v RAABE niesol v znamení nadmerných balíkov a obálok tých najrôznejších tvarov. Spolu z 274 základných škôl školáci lúskali príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta a následne maľovali svoje kresby. „Počet zapojených žiakov aj škôl, množstvo hárkov s vyplnenými odpoveďami a aj krásne kresby nám potvrdili, že školáci na Slovensku radi súťažia. Čo je však ešte dôležitejšie, rovnako radi aj čítajú. A to aj napriek tomu, že knihy dnes čelia veľkej konkurencii, keď tablety, počítače aj herné konzoly súperia o detskú priazeň. Aj preto bolo naším zámerom pri vyhlásení tejto čitateľsko-výtvarnej súťaže preveriť u detí mladšieho školského veku ich čitateľskú gramotnosť, resp. čítanie s porozumením. Rozumejú naše deti tomu, čo čítajú, alebo „len“ čítajú? Pri hľadaní odpovede na túto otázku vychádzame z toho, že čítanie sprevádza človeka po celý život, a je to práve čítanie, ktoré je základným spôsobom učenia sa,“ povedala o súťaži Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

POZRITE SI REPORTÁŽ O SÚŤAŽI ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK a ROZHOVOR O ČÍTANÍ S POROZUMENÍM (Dámsky klub - STV1 - 9. 3 . 2015)

Ako sa hodnotilo?

Zo všetkých výkresov a hárkov, ktoré boli na adresu RAABE doručené, odborná porota starostlivo kontrolovala každú jednu prácu každého jedného žiaka v tzv. predkole. V rámci neho sa posudzovalo, či práca splnila naozaj všetky podmienky súťaže. Predovšetkým to, či žiak absolvoval obe časti súťaže, t. j. čitateľskú (prečítal texty a odpovedal na všetky otázky za oboma textami) a výtvarnú (nakreslil jeden obrázok, v ktorom dva prečítané príbehy spojil do jednej jedinej kresby). Z prác, ktoré splnili všetky formálne podmienky súťaže potom odborná porota vybrala tie najkrajšie, resp. tie, ktoré najnápaditejším spôsobom prepojili dva prečítané príbehy do jednej kresby. Tieto (približne 1200 prác) postúpili do ďalšieho kola.

oriešok„Z veľkého množstva prác, žiaľ, bolo veľa takých, ktoré žiaci zabudli podpísať, niektorí sa zapojili len do textovej časti, iní zase len kreslili. Veľa z detí tiež nepochopilo správne zadanie – kreslili obrázok ku každému prečítanému textu a nespojili dva príbehy do jednej kresby, čo bola hlavná úloha súťaže. Aj táto skúsenosť nám potvrdila, že čítanie s porozumením je vec, ktorej sa treba v našich školách venovať, ale dôraz na čítanie s porozumením by mali klásť aj samotní rodičia doma,“ konštatuje Monika Oravská.

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením, resp. vnímanie medzipredmetových vzťahov.

S týmto zámerom nakladateľstvo RAABE na knižný trh uviedlo sériu pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré krátkymi, pútavými a zaujímavými príbehmi a na ne nadväzujúcimi súbormi úloh učia žiakov pracovať s textom. Úlohy sú formulované tak, aby u žiakov rozvíjali čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Sú koncipované spôsobom ako úlohy v testovaní 5 a 9, či PISA, a teda slúžia ako predpríprava na testovanie na 2. stupni ZŠ.

Hlasovanie a ceny

oriešokVšetky práce, ktoré postúpili do ďalšieho kola, sú aktuálne až do 15. apríla 2015 zverejnené na facebookovej stránke nakladateľstva RAABE. V albumoch po jednotlivých ročníkoch môže teraz každý odovzdať svoj „like“ a rozhodnúť tak o troch najkrajších kresbách v rámci každého ročníka, ktoré získajú ceny v kategórii Ocenenie verejnosti. O cenách v kategórii Ocenenie nakladateľstva RAABE rozhodne odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov aj zástupcov nakladateľstva.

Dodajme, že v rámci súťaže nakladateľstvo RAABE spolu so svojimi partnermi ocení aj tri najaktívnejšie základné školy, teda tie, ktoré do súťaže zapojili najviac žiakov. Všetkým výhercom potom v priebehu apríla – po vyhlásení výsledkov súťaže – odovzdá pekné ceny: okrem pracovných zošitov z nakladateľstva RAABE sú pre žiakov pripravené aj balíčky zaujímavých knižiek od partnerov súťaže abcknihy.sk a vydavateľstva IKAR, darčekové kupóny na nákup tovaru podľa vlastného výberu v predajniach Dráčik. Odmenou pre učiteľov za ich prácu na vyučovacích hodinách budú wellness pobyty na 2 noci v hoteli Plejsy od partnera súťaže, spoločnosti MM CLASS, v hodnote 100 EUR bez DPH, ale aj metodické materiály pre učiteľov z nakladateľstva RAABE. Hlavnú cenu pre najaktívnejšiu školu venovala do súťaže spoločnosť SOMI Systems: vypracovanie komplexného bezpečnostného programu IS pre základnú školu v hodnote 950 EUR bez DPH.

Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, veľmi pekne ďakujeme!
Sme hrdí na to, že Vás naša súťaž oslovila.
Fotogalériu prác, ktoré postúpili do ďalšieho kola, si môžete pozrieť tu:

Fotogaléria Čitateľský oriešok – 2. ročník

Fotogaléria Čitateľský oriešok – 3. ročník

Fotogaléria Čitateľský oriešok – 4. ročník

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže nájdete na stránke www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

PARTNERI SÚŤAŽE:

SOMI Hotel Plejsy abcknihy ikar
rodinka skolsky portal