Články

To tu ešte nebolo: RAABE ponúka výhodné balíky pracovných zošitov

To tu ešte nebolo: RAABE ponúka výhodné balíky pracovných zošitov

Učitelia, ale aj rodičia tak môžu až do konca marca 2017 objednať pre svojich žiakov a deti dvojice pracovných zošitov Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry a Testovanie 9 z matematiky – a to pre 8. aj 9. ročník základných škôl za cenu jedného pracovného zošita. Získajú tak kompletný balík na prípravu na Testovanie z oboch predmetov.
„Týmto krokom by sme radi prispeli k odbúraniu stresu u žiakov z nepoznaného. Žiaci majú často obavy z toho, ako bude vlastne testovanie prebiehať. Nie sú pripravení na spôsob kladenia otázok, nedokážu v rýchlosti správne vyhodnotiť text a potom nájsť správnu odpoveď. Naše pracovné zošity z edície Testovanie sú práve preto postavené rovnako, ako testy počas skutočného Testovania," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Ako dodáva: „Pracovné zošity prinášajú komplexne spracované testy koncipované podľa tematických celkov v súlade so ŠVP pre ZŠ, zároveň slúžia aj na zopakovanie a upevnenie učiva. A pre učiteľov aj rodičov bude celkom určite zaujímavé, že úlohy v nich sú zamerané na tie oblasti, ktoré podľa ostatných výsledkov robili žiakom najväčšie problémy."

Zvýhodnené balíky, ktoré ponúka v marci 2017 RAABE:
Namiesto 18 eur zaplatíte v marci
za oba pracovné zošity v rámci jedného ročníka len 9 eur.

testovanie 8 testovanie 9

TESTOVANIE BALÍK PRE 8. ROČNÍK

TESTOVANIE BALÍK PRE 9. ROČNÍK

Pracovné zošity Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry sú určené pre žiakov ako pomôcka na:
• overenie úrovne čitateľských a jazykových kompetencií,
• precvičovanie schopnosti žiakov porozumieť a interpretovať rôzne druhy textov,
• zopakovanie učiva z jazykovej, slohovej a literárnej zložky SJL,
• zdokonalenie získaných teoretických vedomostí a interpretačných zručností,
• osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.

Pracovné zošity Testovanie 9 z matematiky sú určené pre žiakov ako pomôcka na:
• precvičovanie čítania s porozumením,
• rozvíjanie matematického myslenia,
• overovanie matematických kompetencií,
• preverovanie úrovne získaných poznatkov z matematiky a geometrie,
• osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.

Popri pracovných zošitoch z edície Testovanie RAABE pripravilo pre svojich zákazníkov aj zvýhodnený balík pre žiakov, ktorí sa pripravujú na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá. Dvojicu pracovných zošitov Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá a Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá môžu učitelia aj rodičia získať tiež za cenu jedného zošita.

testyTESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ BALÍK

Viac informácií o východných balíkoch pracovných zošitov nájdete na stránke: www.raabe.sk/balik