Články

Trápite sa s gramatikou? Už viac nemusíte!

Trápite sa s gramatikou? Už viac nemusíte!
Väčšina ľudí, ktorí sa učia cudzí jazyk, sa chce, alebo musí, zaoberať aj gramatikou. Nie všetkým je to príjemné a mnohí sa desia množstva textu a nezrozumiteľných pravidiel. Pre všetkých takých máme skvelú správu!

Práve pre samoukov angličtiny a nemčiny je aktuálne k dispozícii dvojica učebníc s celkom novým prístupom – vizuálna gramatika, v ktorej nájdu všetky gramatické pravidlá, poučky aj výnimky vysvetlené ďaleko zrozumiteľnejšou formou – cez obrázky, schémy, diagramy.

Vedeli ste tom, že ľudský mozog dokáže vnímať obrázky a vizuálne zobrazenia oveľa rýchlejšie ako text a v skutočnosti na to potrebuje len zlomok sekundy? Faktom je, že prostredníctvom vhodne zvolených obrázkov sa lepšie vryje do pamäte slovná zásoba, komunikácia aj gramatika.

Obrázky – ale nielen obrázky, ale aj grafiky, tvary a farby pomáhajú nášmu mozgu vytvárať jazykovú štruktúru a pochopiť text. Vizuálne gramatiky využívajú spomínaný princíp, a tak môžu byť “suché” pravidlá zobrazené prehľadne a jednoducho. Gramatiky pritom nie sú čistou obrázkovou knihou, skôr vizuálne podporujú text, narúšajú textovú masu a pomáhajú jednoduchšie pochopiť a spracovať jazykový obsah. Jednoducho: spojením gramatického obsahu a vizuálnych zobrazení vzniká základ pre uvoľnené a pozitívne učenie.

Viac o anglickej vizuálnej gramatike NAOČTE SA GRAMATIKU PO ANGLICKY nájdete TU. Spôsob spracovania vizuálnej gramatiky si môžete prelistovať TU.

Nemecká vizuálna gramatika NAOČTE SA GRAMATIKU PO NEMECKY dostupná už čoskoro – vychádza v apríli 2019.