Články

Učiteľ nie je Google – Konferencia pre aktívnych pedagógov. Príďte diskutovať!

Učiteľ nie je Google – Konferencia pre aktívnych pedagógov. Príďte diskutovať!

V rámci bohatého programu dvojdňovej medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov, ktorú pod názvom Učiteľ nie je Google – môže, ale nemusí vedieť všetko, už po štvrtýkrát organizuje odborné nakladateľstvo RAABE, bude mať tento rok premiéru aj nový typ aktivity pre všetkých účastníkov – tzv. moderovaná diskusia.


Konferencia sa bude konať 4. - 5. júna 2015 v Hoteli Saffron**** v Bratislave. Hlavnou témou moderovanej diskusie, ktorej moderovania sa zhostí prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. z Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity a SAV v Bratislave a vedúci autorského tímu nového ŠVP pre materské školy, bude:

Absolvent ako polotovar. I o (ne)pripravenosti na učiteľovanie

Do diskusných kresiel zasadnú Dr. Marek Tesar,PhD, MA, TTC ako zástupca Univerzity z Nového Zélandu, prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. ako zástupca Univerzity z ČR, prof. PaedDr. René Bílik, CSc. ako zástupca Univerzity zo Slovenska, RNDr. Mária Smreková v úlohe riaditeľky školy, Mgr. Andrej Fujas ako uvádzajúci učiteľ a Mgr. Mária Zelenková ako začínajúci učiteľ.

diskusia„Účastníkom konferencie sa snažíme každý rok priniesť niečo nové, čím by sme obohatili program našej konferencie. Tento rok sme stavili na veľmi aktuálnu tému, o ktorej cítime povinnosť diskutovať verejne. Naším cieľom na Slovensku je podporovať kvalitné vzdelávanie, preto musíme hovoriť o aktuálnych témach, a v diskusiách s kompetentnými hľadať možné cesty a riešenia," povedala o novinke v programe konferencie Monika Oravská, riaditeľka odborného nakladateľstva RAABE.

Účastníci konferencie pritom nebudú len pasívnymi divákmi, bez možnosti zapojiť sa do diskusie. Prostredníctvom svojich mobilných telefónov a aplikácie sli.do budú môcť priamo počas moderovanej diskusie zadávať diskutujúcim otázky, ktoré ich v tejto súvislosti zaujímajú.

Prihláste sa na konferenciu, príďte na stretnutie s kolegami a zapojte sa do moderovanej diskusie na tieto témy:

TÉMA 1: MENTÁLNY SVET ŽIAKOV A UČITEĽOVnovinka
a) Škola vs. virtuálny svet informácií
- Akú rolu zastáva škola v procese získavania poznatkov u žiakov?
b) Informácie vs. kritické myslenie
- Ako škola rozvíja kritické myslenie a kreativitu?
c) Hodnoty: škola vs. spoločnosť (rodina)
- Ako učiteľ a škola formuje hodnotový systém a charakter žiakov?

TÉMA 2: NAJVÁŽNEJŠIE PROBLÉMY VŠ VO VZŤAHU K PRIMÁRNEMU A SEKUNDÁRNEMU VZDELÁVANIU
a) Teória vs. prax
- Ako implementovať princíp „duálneho vzdelávania" pri príprave absolventov VŠ?
b) Vyučovanie vs. riadenie (triedy)
- Ako pripravuje VŠ svojich absolventov na manažment triedy?
c) Tradičné vs. inovatívne metódy vyučovania
- Ako si vybrať na vzdelávanie najvhodnejšie stratégie a metódy vyučovania?

POZRITE SI PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCIE S PRESNÝM ČASOVÝM HARMONOGRAMOM a REZERVUJTE SI ČAS NA TÚTO UDALOSŤ ROKA!

Prihlásiť sa môžete tu.

Partneri konferencie

volkswagen nadacia taba SLNIEČKO - cestovná kancelária
SMART APM Hotel Plejsy PMS Delta
Hotel Tatra Kvetinárstvo Orchidea Hotel rysy
EduJobs Slovenský filmový ústav Olajos
Créme de la créme

Mediálni partneri

RTVS Rádio Slovensko Rádio Regina
TASR Školský servis .týždeň
Rodinka Mama a ja Adamko
FNPV Rodina a škola Pán učiteľ
ZUCH - Dnešná škola

Predškolská výchova

Školský portál