Články

Učiteľ v centre pozornosti – čo ho trápi a čo motivuje?

Učiteľ v centre pozornosti – čo ho trápi a čo motivuje?

Prečo pedagógovia často trpia syndrómom vyhorenia a ako im môže pomôcť koučing? Aj o týchto témach budeme diskutovať na Medzinárodnej odbornej konferencii Učiteľ nie je Google - nemôže ani nemusí vedieť všetko.


Už o dva týždne sa v Bratislave uskutoční Medzinárodná odborná konferencia Učiteľ nie je Google – nemôže ani nemusí vedieť všetko, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko. V dňoch 5. – 6. 6. 2014 sa na nej stretnú stovky riaditeľov škôl, učiteľov, výchovných poradcov aj špeciálnych pedagógov.

Na dvojdňovom podujatí vystúpia lektori zo Slovenska aj z cudziny - z Nemecka, Švajčiarska, Dánska a z Českej republiky. ,,Na prednáškach, seminároch a workshopoch odznejú nové a inšpiratívne témy. V jednotlivých blokoch chceme riešiť témy ako škola budúcnosti, príklady dobrej praxe zo zahraničia, vyučovací proces, inovácie v škole a zameriame sa aj na kvalitu manažmentu školy a jeho nové stratégie," hovorí riaditeľka Raabe Slovensko Monika Oravská.

Jednou z lektoriek bude aj odborníčka na školskú psychológiu prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc., ktorá pôsobí na Fakulte psychológie na Paneurópskej vysokej škole. Jej témou je Burn out syndróm – Ako nevyhorieť v učiteľskom povolaní. ,,Učitelia sú považovaní za jednu z najohrozenejších skupín profesií z hľadiska záťaže, stresu a syndrómu vyhorenia," varuje odborníčka. Dôvodov je viacero. ,,Často totiž pracujú v náročných pracovných podmienkach, či sa to vzťahuje k finančným problémom, k nedostatočnému vybaveniu škôl alebo k celkovej atmosfére v učiteľskom zbore, ale aj stále sa zhoršujúcej disciplíne žiakov a ich výchovným problémom v škole," vysvetľuje E. Gajdošová.

Koučing je spôsob, ako ukázať ľuďom cestu k úspechu a učitelia viac ako ktokoľvek iný potrebujú aj pocit účasti na veľkom spoločnom diele. ,,Za nevyhnutné preto považujem otváranie širokého priestoru pre tvorivú diskusiu v učiteľských kolektívoch, k čomu môže koučing významne prispieť," hovorí PhDr. Bernardína Borsíková, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na konferencii povedie workshop s názvom Aj učiteľ potrebuje kouča. Buďme úspešní a štastní zároveň. ,,Školstvo je podľa môjho názoru priveľmi riadené množstvom zákonov, smerníc, predpisov. Akoby riaditelia škôl a učitelia neboli „svojprávni". Obrovský ľudský a profesionálny potenciál je tak nevyužitý v neprospech nás všetkých. To „ticho" v pedagogických kolektívoch neprospieva spoločnosti, len blokuje šancu na rozvoj, a to v najširšom zmysle slova," dodáva B. Borsíková.

Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje odborné nakladateľstvo Raabe už tretí rok. Prvýkrát však pôjde o dvojdňové podujatie. ,,Tento rok očakávame rekordný počet účastníkov. Na konferencii máme už len pár voľných miest," pripomína riaditeľka Raabe Slovensko M. Oravská.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného mesta Bratislavy Milana Ftáčnik. Mediálnymi partnermi denník Pravda, Rádio Slovensko, Rádio Regina a portál Education.sk. Partnermi konferencie AXA fond a spoločnosť Stabilo.