Články

Viac umenia a remesiel v materskej škole

Viac umenia a remesiel v materskej škole

„Prepojiť umenie a remeslá so životom a vzdelávaním je veľmi dôležité. Hlavne u detí, ktoré majú poruchy učenia či iné vzdelávacie ťažkosti. V tvorivých dielňach si všetky deti prídu na svoje a všetky sú potešené z toho, čo sa im podarilo vytvoriť.“ Týmito slovami sa prihovára autorka najnovšej brožúry RAABE s názvom Tvorivé dielne v materskej škole všetkým učiteľkám v MŠ.


Publikácia Tvorivé dielne v materskej škole je zameraná na rozvoj umeleckého vnímania a remesiel, schopnosť trénovať, transformovať a rozšíriť si svoje poznatky. Je určená pedagógom v materskej škole a umožňuje im zoznámiť sa s umením a remeslami ako takými a získať povedomie, vlastné spôsoby, ako konať, tvoriť. Učiteľky v materskej škole sú vždy postavené pred nové nápady a spolu s deťmi si môžu dať navzájom veľa formou výmeny tvorivých myšlienok," predstavuje brožúru z EDÍCIE pre MATERINKY jej autorka, Mgr. Eva Raffajová.

Tak ako dospelí ľudia, ani deti sa nemôžu komplexne rozvíjať bez umenia a kultúry. Podnety z umenia a kultúry rozširujú ich poznatky a vedomosti, formujú ich citové zážitky a skúsenosti, rozvíjajú tvorivosť a fantáziu. Pritom spoločné zážitky z výtvarných činností a hier deti veľmi obohacujú, rozvíjajú ich tvorivosť a zručnosť. Deti si všímajú obyčajné veci okolo seba a pokúšajú sa ich výtvarne ozvláštniť. Je to pre nich výtvarné dobrodružstvo, využívajú nevšedné nápady a netradičné postupy.

UKÁŽKA SPRACOVANIA OBSAHU V BROŽÚRE:

flash


* Brožúra prináša opis výtvarných aktivít a ich vplyv na vývin dieťaťa.

* Ponúka konkrétne postupy a metódy rôznych tvorivých dielní, ktoré poukazujú na to, ako sa umenie a remeslá dajú spojiť so vzdelávaním a životom.
* Pomáha rozvíjať u detí zmysel pre estetické kvality a umožňuje im realizovať zaujímavé estetické hry s edukačným charakterom.

peciatkaVychádza v rámci EDÍCIE pre MATERINKY – najväčšej edícii brožúr s námetmi a aktivitami pre učiteľky v materských školách, ktorá:

• Prináša praktické námety na prácu s deťmi.
• Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií detí.
• Ponúka prílohy aj metodickú podporu pre učiteľky v MŠ.
• Šetrí čas vynaložený na vyhľadávanie a vymýšľanie nových aktivít, námetov na činnosti a hry.

Prelistujte si KATALÓG EDÍCIE pre MATERINKY:

Katalóg pre mateerinky