Články

Viete, akých chýb sa vyvarovať pri TESTOVANÍ 9?

Viete, akých chýb sa vyvarovať pri TESTOVANÍ 9?
3. a 4. apríla 2019 zasadnú deviataci do lavíc a budú musieť preukázať svoje vedomosti z učiva slovenského jazyka a literatúry aj matematiky základných škôl. V tejto súvislosti je dobré upozorniť ich na niektoré úskalia testovaní, nech majú možnosť poučiť sa z chýb druhých, a nie zo svojich vlastných.


DESATORO ÚSPEŠNÉHO ZVLÁDNUTIA TESTOVANIA:
1. Najlepšou prípravou je čítanie textov.
2. Čítanie nesmie byť mechanické.
3. S prípravou je dobré začať čo najskôr.
4. Vhodné je čítať s dieťaťom už od 3. či 4. ročníka a pýtať sa otázky, ktoré vyplývajú z textu.
5. Od 5. ročníka je pre žiakov vhodné precvičovať si svoje vedomosti na testoch s výberom odpovede, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením a na rôzne jazykové javy.
6. Podoba testu s výberom odpovede by pre žiakov nemala byť niečím novým, mali by sa s ňou pravidelne stretávať od 5. ročníka ZŠ.
7. Pri otázkach, ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné poriadne si ukážku prečítať.
8. Pri príprave pomáha, ak majú žiaci skúsenosti s hľadaním informácií a vyvodzovaním tvrdení z rôznych druhoch textov, nie len literárnych (vecné texty – napr.: dopravný poriadok, návod a pod.)
9. Pri vedomostných úlohách je nevyhnutné, aby si žiaci prečítali všetky možnosti, ktoré majú na výber, aby ich zhodnotili, a až potom vybrali tú správnu.
10. Neponáhľať sa: nie je dôležité odovzdať test ako prvý – dôležité je správne odpovedať.

NAJČASTEJŠIE CHYBY V TESTOVANÍ:
1. Žiaci sa s testami a testovými úlohami, ktoré sa objavujú na Testovaní 9 stretávajú až v poslednom ročníku tesne pred Testovaním 9.
2. Žiaci si dobre neprečítajú zadanie otázky.
3. Žiaci zvyknú reagovať na informácie, ktoré z textu priamo nevyplývajú, ale ktoré si „domyslia".
4. Žiaci sa pri testoch s výberom odpovede veľmi ponáhľajú.

Učitelia, ktorí každoročne pripravujú žiakov na testovania, potvrdzujú, že len systematická príprava od najnižších ročníkov je zárukou úspechu v Testovaní. Ako to ale dosiahnuť?
Vhodnou pomôckou, ktorá prináša žiakom možnosť vyskúšať si testovanie aj na nečisto sú pracovné zošity z Edície Testovanie, ktoré vydáva odborné nakladateľstvo RAABE. „Testy sú obrovskou pomocou najmä preto, že šetria čas učiteľa, ktorý by potreboval na hľadanie vhodných textov. Tiež pomáhajú pri tvorení rôznych druhov a typov úloh. Žiaci si môžu v krátkom čase – hneď po absolvovaní testu – skontrolovať svoju úspešnosť, pretože bezprostredne za každým testom sa nachádza kľúč správnych odpovedí. Testy sú vytvorené na spôsob monitorovania T9, takže dávajú možnosť žiakom pripraviť sa na dané typy úloh a hlavne dávajú priestor pracovať s textami, čo stále našim žiakom robí značné problémy – čítanie s porozumením," povedala Tatiana Kočišová zo ZŠ s MŠ Za Kasarňou v Bratislave.


Viac informácií o Edícii Testovanie z RAABE nájdete tu.