Článkyjj

Školstvo
V súčasnosti je postavenie a kompetencie riaditeľov škôl zamerané na široký okruh povinností, ktoré musia v rámci svojej pozície realizovať. Sú preťažovaní nielen širokým spektrom ...
Školstvo
Viete, aký je vzťah medzi sociálnym vylúčením, vývinom dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí a jeho vzdelávaním?Ak sa narodím do chudobného, vylúčeného prostredia, je vysoko p...
Školstvo
Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa môžu aj v tomto školskom roku prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Či...
Školstvo
Skontrolujte najnovšiu ponuku webinárových tém a prihláste sa na bezplatné vzdelávanie pre učiteľov.Skupinové vyučovanie v rámci prírodovedných predmetovO tom, čo je skupinové vyuč...
Zdravotníctvo
Ocenenie výkonov špecialistov nie je adekvátne nastavené. Sumy, ktoré im platia zdravotné poisťovne za niektoré výkony nepostačujú na primerané platy lekárov a prevádzku ambulancie...
Školstvo
Škola sa pekne rozbehla a rodičia deviatakov a najmä samotní deviataci sa iste zhodnú, že tento školský rok bude pre nich výnimočný. Posledným na základnej škole a zároveň prelomov...
Školstvo
Cudzincov v školách na Slovensku pribúda. Pre jazykovú bariéru však deti často zostanú v triede „stratené“. Pri ich začlenení do kolektívu im pomáhajú nielen učitelia, ale aj asist...
Školstvo
Začiatok školského roka sa vždy nesie v znamení plánovania. Učitelia pripravujú svojim žiakom podľa rámcových učebných plánov učivo, ktoré ich čaká. Rodičia deťom zase plánujú popo...
Školstvo
Prvou úlohou učiteľa je povzbudiť narušené sebavedomie a sebadôveru dieťaťa. Presvedčiť ho, že ho nebudeme zhadzovať a ponižovať, ale mu budeme pomáhať v jeho úsilí a snahe zvládnu...
Zdravotníctvo
Jaroslava Orosová má imunologickú a alergiologickú ambulanciu v Bratislave. Termíny vie teraz dať novým pacientom až o pol roka. A objednávanie ďalších pacientov už stopla. Zároveň...
Školstvo
Prázdniny sa skončili a prvý týždeň školy je takmer za nami. Viete, ako si s najmenšími školákmi zopakovať len nedávno nadobudnuté vedomosti? Hlavne zábavne a bez stresu!Rozbeh v š...
Školstvo
Prihláste sa na nové témy bezplatných webinárov aj v septembri. Venovať sa budeme asistentom pedagógov v materských školách, rozvíjaniu finančnej gramotnosti, opakovaniu učiva s na...
Zobrazenie 1 až 12 z 879 (74 stránok)