Článkyjj

Školstvo
Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku sa koná tento rok v termíne od 13. do 14. júna 2024 v bratislavskom Hoteli City Bratislava. Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trna...
Školstvo
Štát podcenil situáciu so začlenením ukrajinských detí do vzdelávacieho systému, tvrdí Únia miest Slovenska. Výsledkom je, že deti doteraz neovládajú slovenský jazyk, nedostávajú p...
Školstvo
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytlo zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2024 základným školám, špeciálnym zákl...
Školstvo
Aj vy sa radi vzdelávate a hľadáte inšpirácie pre svoju pedagogickú prax? Učíte biológiu? Etiku? Pracujete v materskej škole? Máte diabetes? Zbystrite! Máme online bezplatný webiná...
Školstvo
Zápis do prvého ročníka je za vami a s ním aj správa, s ktorou ste možno nepočítali: Odklad školskej dochádzky. Namiesto očakávaného septembra v lavici nastane pre vaše dieťa ďalší...
Školstvo
Bezplatné online webináre sme tentokrát zamerali na inovačné vzdelávanie, aktivizujúce metódy výučby, zverejňovanie dokumentov v školských jedálňach, procesu prijímania detí do mat...
Školstvo
Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola jubilejného desiateho ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 10. Spolu 1 332 detských...
Zdravotníctvo
Stodvadsať až stopäťdesiat eur ročne na jedného člena rodiny. Toľko mohli ľudia na Slovensku každý rok ušetriť vďaka zubným benefitom. Tento týždeň však ministerstvo zdravotníctva ...
Školstvo
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pokračujú aj v apríli v organizovaní bezplatných online školení pre učiteľov základných škôl aj o...
Zdravotníctvo
Slovenské zdravotníctvo dlhodobo trápi nedostatok financií. Nemocnice sa zadlžujú a ambulancie upozorňujú na to, že nemajú ako vykryť prevádzkové náklady ani uhrádzať mzdy. Do popr...
Školstvo
Počet detí, ktoré nie sú pripravené ísť do školy, sa zvyšuje. Čoraz viac detí zostáva v materskej škole o rok dlhšie. Kvôli odkladom povinnej dochádzky tak škôlky nemôžu prijať via...
Školstvo
Od novembra 2022 až do februára 2024 realizovalo občianske združenie European Pedagogical Club projekt, ktorý si dával za cieľ zlepšiť na Slovensku informovanosť verejnosti v oblas...
Zobrazenie 1 až 12 z 1063 (89 stránok)