Článkyjj

Školstvo
MŠVVaŠ SR zverejnilo výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ro...
Školstvo
Vedeli ste o tom, že viacerí odborníci považujú práve zaraďuje práve školstvo na druhé miesto (po zdravotníctve), kde sa vyskytuje vyhorenie v najväčšej miere a intenzite?Každodenn...
Školstvo
Prinášame posledné témy bezplatných online webinárov pre učiteľov aj rodičov pred letnými prázdninami. Vyberte si z tém: čítanie s porozumením, dyskalkúlia, interné smernice, gramo...
Školstvo
9. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne s partnermi, pozná svojich víťazov. Odborn...
Školstvo
Vážený pán minister,s veľkým sklamaním sme prijali vaše rozhodnutie o výške normatívu na jedného žiaka v školskom roku 2023/2024, ktoré spôsobí mnohým školám (aj rodinám) veľké pro...
Školstvo
Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne zo štátneho rozpočtu v roku 2023 základným školám, špeciálnym základ...
Školstvo
Etická výchova,  slovenský jazyk, hodnotenie detí a žiakov, programovanie, angličtina – to sú oblasti, ktorým sme venovali najnovšie májové webináre. Vítaní sú nielen učitelia...
Zdravotníctvo
Skleróza multiplex (SM) je neurologické ochorenie, ktoré je dôsledkom zápalu a degenerácie v centrálnom nervovom systéme (CNS). Tento zápal môže postihovať rôzne miesta v rôznom ča...
Zdravotníctvo
V pondelok predstavil svoj kabinet nový slovenský premiér Ľudovít Ódor. Medzi ministrami sa objavili aj mená bývalých štátnych tajomníkov. Jedným z nich je aj Michal Palkovič, ktor...
Školstvo
Myslíte si, že môže existovať taký model edukačnej stratégie školy, v ktorom každé dieťa dokáže zažiť edukačný úspech a zároveň by sa vytvorila sociálna súdržnosť pre všetky deti a...
Školstvo
Dňa 12. mája 2023 sa partneri medzinárodného projektu INNOVATIVE STEPS zúčastnili 3. nadnárodného projektového stretnutia prostredníctvom platformy Zoom.„V tíme sme privítali novéh...
Školstvo
Súčasťou novely je aj zjednodušenie poskytovania podporných opatrení a vytvorenie predpokladov na to, aby každá škola mala kapacitu ich poskytnúť.Na Slovensku sa zavedie právny nár...
Zobrazenie 1 až 12 z 975 (82 stránok)