Článkyjj

Školstvo
RAABE AKADÉMIA rozširuje ponuku vzdelávacích programov o ďalšie vzdelávanie s názvom Zvyšovanie kompetencií pedagógov pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre...
Školstvo
Teória a prax vzdelávania detí a žiakov cudzincov v školách na Slovensku sa v mnohom rozchádzajú. Deti a žiaci, ktorí nevedia po slovensky sú tak začlenené do kolektívu často bez a...
Školstvo
Centrum vedecko-technických informácií, ktoré pripravuje štatistiky ku koncu roka, uviedlo, že v septembri 2021 nepostúpilo do vyššieho ročníka 11 216 žiakov štátnych základných šk...
Školstvo
Z rozhodnutia ministra ďalej vyplýva, že pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona.Lyžiarske výcviky sú povolené, vyplýva to z vyhlášok Ú...
Školstvo
Prečo má dnes toľko detí problém s rečou? Môže detskú reč ovplyvniť cmúľanie palca a prstov? V akom veku má dieťa vedieť povedať ktorú hlásku? Ako vyzerá návšteva logopéda a ako dl...
Školstvo
Materské, základné a stredné školy majú k dispozícii štyri výzvy rezortu školstva, do ktorých sa môžu prihlásiť. Môžu žiadať o preplatenie doučovania či školských klubov detí, ako ...
Školstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť materských škôl, ktoré neboli úspešné v p...
Školstvo
Štúdium pre pedagógov a odborných zamestnancov, prostredníctvom ktorého si môžu zdokonaľovať svoje profesijné kompetencie, ukončilo prvých deväť absolventov.RAABE AKADÉMIA začala s...
Školstvo
Riaditelia majú voľné ruky pri výbere kníh, ale sú zaťažení administratívou. Od budúceho roka dostanú výnimku pri obstarávaní. Od rezortu školstva dostala finančný p...
Školstvo
Čítajú vaše deti radi? Čítajú pravidelne, každý večer pred spaním? Skvelé! Treba ich v tom podporovať. No sú aj deti, ktoré treba k čítaniu priviesť. Pýtate sa prečo?Pretože čítani...
Zdravotníctvo
Do konca decembra sa očakáva prvá dodávka lieku, ktorý je určený ambulantným pacientom na perorálne použitie.LiečbaRezort zdravotníctva podpísal zmluvu s výrobcom lieku molnupiravi...
Školstvo
Kalendárny rok 2021 ukončíme webinárovo týmito témami: čítanie s porozumením, slovenčina, kreatívne čítanie a predškolská príprava. Ktorú si zvolíte?   ČÍTANIE ZÁBAV...
Zobrazenie 1 až 12 z 786 (66 stránok)