Články

Vy ešte stále prenášate triednu knihu z triedy do triedy?

Vy ešte stále prenášate  triednu knihu z triedy do triedy?

Aj vy si asi ešte spomeniete na žiakov, ktorí cez delené hodiny prenášajú triednu knihu z učebne do učebne... Čo by ste povedali na to, že raz a navždy môžete skoncovať s počítaním čiarok, škrtaním políčok či dokonca hľadaním stratenej triednej knihy?


V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko začiatkom februára vychádza praktická príručka, ktorá pomôže všetkým učiteľom škôl s vedením bezpapierovej elektronickej triednej knihy. Manuál s názvom Elektronická triedna kniha vysvetľuje prácu s programom vyvinutým firmou ASC Applied Software Consultants. Brožúra tak uľahčuje bežné činnosti spojené s vedením triednej dokumentácie – informácií o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu, evidenciu vymeškaných hodín, zadávanie domácich úloh, ale aj komunikáciu s rodičmi.

Odbornú spoluprácu zastrešila Mgr. Daniela Kuchtová – jedna z hlavných tvorcov elektronickej triednej knihy priamo z vývojového tímu ASC Applied Software Consultants. „Aj pre menej počítačovo zdatných učiteľov sme chceli priblížiť využívanie moderných informačných prostriedkov v škole. Obe spoločnosti: ASC aj nakladateľstvo RAABE už niekoľko rokov na Slovensku odvádzajú vo svojom odbore tú najlepšiu prácu, sú teda garantom najvyššej kvality," povedala pri príležitosti vydania novej brožúry Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Dodajme, že v RAABE v minulosti už vyšla brožúra s názvom Vedenie pedagogickej dokumentácie v ZUŠ v programe ASC Agenda, ktorá bola zameraná predovšetkým na základné umelecké školy.

Výhody brožúry Elektronická triedna kniha:
• Prináša praktický návod na použitie.
• Obsahuje ukážky jednotlivých krokov operácií aj s názornými obrázkami.
• Pomáha aj počítačovo menej zdatným učiteľom.
• Každý údaj stačí zapísať už len raz.
• Vedenie školy, ale aj rodičia majú okamžite dostupné informácie o priebehu vyučovania, známkach ale aj dochádzke žiakov.

Viac informácií o brožúre nájdete TU.