Články

Vychádza tretie pokračovanie úspešného zábavníka DAJ SI ČAS

Vychádza tretie pokračovanie úspešného zábavníka DAJ SI ČAS
Vo februári je na pulty kníhkupectiev distribuované už tretie pokračovanie jedinečného zábavníka, ktorý vznikol podľa známej zábavno-súťažnej relácie RTVS Daj si čas.

Po dieloch Z histórie vedy a kultúry a Z histórie spoločnosti je tretie pokračovanie venované histórii kontinentov, konkrétne Afrike, Ázii a Antarktíde.

Čitatelia sa dozvedia okrem iného aj to, že sťahovanie národov nie je výdobytkom modernej doby, že globalizácia začala túžbou po malých voňavých orientálnych guľôčkach, spoznajú staroveký Egypt, Perskú ríšu aj Arabský svet, Čínu a úžasnú Indiu, presvedčia sa, že Japonsko nie je len krajinou samurajov a gejší a dozvedia sa, prečo je Rusko veľké...

DAJ SI ČAS je jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Tento populárno-náučný zábavník s historickou tematikou naučí žiakov vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu.

Doplnkový učebný materiál je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Doterajšie skúsenosti učiteľov základných škôl hovoria o tom, že je tiež ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

DAJ SI ČAS sú 4 brožúry. Obsah brožúr DAJ SI ČAS tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov: 

• Z histórie vedy a kultúry

• Z histórie spoločnosti 

• Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída) 

• Z histórie kontinentov II. (Európa, Severná Amerika, Južná Amerika)


Viac o DAJ SI ČAS III. sa dozviete tu.