Články

Záleží nám na modernej a efektívnej výučbe

Záleží nám na modernej a efektívnej výučbe

Motivovaný a angažovaný učiteľ je základom pre kvalitné vzdelávanie. Raabe je profesionálnym a spoľahlivým partnerom pre školy, podporuje prácu riaditeľov, pedagogických aj odborných zamestnancov. Preto sa zapájame do projektov, ktoré sú v tejto oblasti prínosom a majú zmysel. 


Zodpovednosť vo výchove a vzdelávaní - tak znela nosná téma konferencie Učíme pre život, ktorá sa konala od 21. do 23. marca 2014 v Poprade. Podujatie už 6. rok zorganizovalo občianske združenie Indícia a partnerom konferencie sa stalo aj nakladateľstvo Raabe.

Konferencie sa zúčastnilo približne 250 učiteľov a riaditeľov škôl. Vypočuli si množstvo inšpiratívnych rečníkov, diskutovali a vymieňali si skúsenosti z praxe. V rámci vzdelávacích aktivít vystúpila aj Jana Dandelová z odborného nakladateľstva Raabe. Pre účastníkov si pripravila prednáškou a praktický workshop na tému Prírodovedné predmety – moderne a efektívne. Práve tieto predmety totiž patria k najmenej obľúbeným medzi žiakmi a naši školáci v tejto oblasti výrazne zaostávajú aj v medzinárodných hodnoteniach.

Indícia je občianske združenie, ktoré sa snaží o vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom vytvárať priestor pre diskusiu. Podporuje inovatívne prístupy k vzdelávaniu, a to je tiež jedným z cieľov odborného nakladateľstva Raabe. S obľúbenými učebnými materiálmi pre učiteľov a pracovnými zošitmi pre žiakov spájame tradičné a moderné vyučovacie metódy. Záleží nám na gramostnosti našich žiakov, na záujme rodičov aj na našej budúcnosti.

Jana Dandelová, Raabe

Konferencia Učme pre život, workshop Raabe