Články

Zvýšme spolu záujem detí o knihy

Zvýšme spolu záujem detí o knihy

V týchto dňoch prebieha 3. ročník súťaže, ktorá je organizovaná internetovým kníhkupectvom www.abcknihy.sk v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom Ikar a RAABE.


Raabe podporuje súťaž Vráťme knihy do škôl"

V týchto dňoch prebieha 3. ročník súťaže, ktorá je organizovaná internetovým kníhkupectvom www.abcknihy.sk v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom Ikar a RAABE.

Do minulého ročníka sa zapojilo viac ako 1 200 študentov. „Vráťme knihy do škôl" je na Slovensku jedinečným projektom, ktorého poslaním je podporiť záujem o knihy u mladej generácie a presvedčiť ju, že knižky sú hodnotnejšie ako tie najmodernejšie technológie. Hlavnou výhrou sú elektronické čítačky kníh, hodnotné encyklopédie a knižné balíčky.

Do súťaže sa môže zapojiť každý študent strednej školy alebo učilišťa. Stačí, ak od 20.12.2013 – 15.3.2014 prečíta ľubovoľnú knihu, zaregistruje sa na webe www.vratmeknihydoskol.sk a napíše svoje dojmy v rozsahu minimálne 0,5 normostrany. Nehodnotí sa kvalita zaslaných príspevkov. Cieľom je, aby čo najviac mladých ľudí spoznalo čaro kníh. Úplné pravidlá súťaže nájdete na www.vratmeknihydoskol.sk.

Možnosť získať ocenenie majú aj pedagógovia. Autor príspevku má možnosť určiť svojho Knižného anjela, ktorý podporil jeho túžbu čítať knihy. Spomedzi všetkých určených „anjelov čítania" budú vyžrebovaní traja, ktorí získajú hodnotné knižné balíčky. Odmena predsa právom patrí aj im!

A navyše aj škola môže získať odmenu - tri najaktívnejšie budú odmenené balíčkami kníh od RAABE.