Články

Budeme mať viac pediatrov?

Budeme mať viac pediatrov?
Ukrajinskí pediatri budú môcť absolvovať skúšku spôsobilosti v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Poplatok za skúšku klesne z pôvodných 1 200 eur na 500 eur.


Uznanie vzdelania od vypuknutia vojny na Ukrajine požiadalo približne 30 ukrajinských pediatrov. Ministerstvo zdravotníctva však v súčasnosti nevie, či sa ešte nachádzajú na Slovensku. Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová dúfa, že sa po zverejnení celého procesu jednoduchších podmienok na uznávanie vzdelania prihlásia. Po niekoľkomesačných prípravách sa totiž podmienky na uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov na Slovensku zjednodušujú. Podľa ministerstva zdravotníctva zmeny umožnia plnohodnotné zapojenie pediatrov z Ukrajiny, ale aj z tretích krajín, ak budú mať záujem, do nášho zdravotného systému.


Cieľ

„Vytvorili sme systém, ako zvýšiť počet pediatrov v ambulanciách na Slovensku,“ povedal dočasne poverený premiér a poverený minister financií a zdravotníctva Eduard Heger. Na celom procese prípravy participovali Úrad vlády SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, lekárske fakulty, MUDr. Elena Prokopová, ako aj UNICEF. Zjednodušené pravidlá by teda mali pomôcť, aby ukrajinskí pediatri mohli byť ľahšie zaradení do nášho systému. 

Cieľom ministerstva zdravotníctva je začleniť ukrajinských pediatrov do slovenského zdravotníctva, čím sa zvýšia kapacity na starostlivosť o slovenské a aj ukrajinské deti. Tých na Slovensko prišlo od začiatku vojny približne 18-tisíc. „Keď ukrajinské deti nasmerujeme do ambulancie, kde je ukrajinský pediater, odpadne problém s prekladom či nedorozumením,“ povedala MUDr. Prokopová.


Zapojenie sa do slovenského zdravotníctva

Na to, aby sa mohli ukrajinskí pediatri začleniť do nášho systému, musia absolvovať niekoľko krokov. V prvom kroku je to skúška spôsobilosti, ktorú budú môcť absolvovať v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Po úspešnom absolvovaní skúšky spôsobilosti budú môcť nastúpiť na dočasnú odbornú stáž a pracovať v ambulanciách alebo nemocniciach ako absolventi slovenských lekárskych fakúlt. „Zároveň budú mať možnosť ísť aj na doplňujúcu skúšku, ktorej výsledkom bude uznanie titulu všeobecného lekára platné v celej Európskej únii,“ povedal Eduard Heger. „Na základe doplňujúcej skúšky ministerstvo školstva vydá doklad, že ukrajinský pediater je na úrovni nášho všeobecného lekára,“ dodala predsedníčka Zboru poradcov predsedu vlády Elena Kohútiková. Podľa povereného ministra zdravotníctva Hegera tak celým procesom otvárame možnosť pre ukrajinských pediatrov zapojiť sa do nášho zdravotníctva.


Znižuje sa výška poplatku

Aj preto Eduard Heger vyzval ukrajinských pediatrov, aby sa prihlásili a absolvovali skúšku spôsobilosti. Podobne vyzvala aj MUDr. Prokopová, aby si dali uznať svoje vzdelanie. Katarína Holečková z Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity uviedla, že pre ukrajinských záujemcov sú už zverejnené prvé termíny skúšok na apríl a máj. Reforma pediatrie je schválená. Nové kompetencie aj prístrojové vybavenie ambulancií bude dobrovoľné Slovensko taktiež znižuje výšku poplatku za skúšky, aby boli pre záujemcov dostupnejšie. Heger povedal, že poplatok za skúšku klesne z pôvodných 1 200 eur na 500 eur. A ten by mal uhradiť UNICEF.


Uznávanie vzdelania

Ukrajinskí pediatri budú môcť absolvovať skúšku spôsobilosti v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Po úspešnom absolvovaní skúšky spôsobilosti budú môcť nastúpiť na dočasnú odbornú stáž a pracovať v ambulanciách alebo nemocniciach ako absolventi slovenských lekárskych fakúlt. Proces sa začne prvým krokom, ktorým je uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na škole, ktorú uznáva náš systém. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydá rozhodnutie o uložení skúšky spôsobilosti do dvoch mesiacov. Následne ukrajinský pediater absolvuje skúšku spôsobilosti, ktorú bude možné vykonať v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Opäť ministerstvo školstva vydá rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, a to do jedného mesiaca.


Ďalšie kroky

Po týchto krokoch sa bude môcť rozhodnúť, či absolvuje odbornú jazykovú prípravu, prípadne dočasnú odbornú stáž, alebo pôjde na doplňujúcu skúšku. Po vykonaní doplňujúcej skúšky bude môcť vykonávať zdravotnícke povolanie ako lekár bez špecializácie. Následne mu bude môcť byť uznaný doklad o špecializácii alebo sa môže zaradiť do špecializačného štúdia, po ktorého absolvovaní bude môcť vykonávať zdravotnícke povolanie ako lekár špecialista. Špecializované štúdium v akreditovaných špecializačných študijných programoch realizujú všetky lekárske fakulty na Slovensku.


Zjednodušené podmienky na uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov

Celý proces bude pozostávať z týchto krokov:

1. Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár. Ministerstvo školstva vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov.

2. Skúška spôsobilosti – pozostáva z písomného testu a koná sa v ukrajinskom alebo v ruskom jazyku. Ministerstvo školstva vydá rozhodnutia do jedného mesiaca.

3. Odborná jazyková príprava (nepovinná).

4. Dočasná odborná stáž (nepovinná).

5. Doplňujúca skúška na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

6. Výkon povolania lekár bez špecializácie.

7. Uznanie dokladu o špecializácii alebo zaradenie do špecializačného štúdia.

8. Výkon povolania lekár špecialista.


Zdroj: SITA (hnonline.sk)