Články

Aktuality - Zdravotníctvo


Zdravotníctvo
Skleróza multiplex (SM) je neurologické ochorenie, ktoré je dôsledkom zápalu a degenerácie v centrálnom nervovom systéme (CNS). Tento zápal môže postihovať rôzne miesta v rôznom ča...
Zdravotníctvo
V pondelok predstavil svoj kabinet nový slovenský premiér Ľudovít Ódor. Medzi ministrami sa objavili aj mená bývalých štátnych tajomníkov. Jedným z nich je aj Michal Palkovič, ktor...
Zdravotníctvo
Na výjazdy k pacientom v ohrození života by po novom mohlo chodiť aj špeciálne vybavené osobné auto s lekárom.Nový typ záchranky má zabezpečiť rýchlejšie poskytnutie odbornej zdrav...
Zdravotníctvo
Dotačná schéma kompenzácií zvýšených cien energií má medzery. Nedostanú sa k nim napríklad ambulancie, ktoré si priestory na svoje fungovanie len prenajímajú. O dotáciu totiž môže ...
Zdravotníctvo
Stratégia všeobecnej ambulantnej starostlivosti počíta so zvyšovaním kompetencií aj zmenou úhradového mechanizmu.Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo Stratégiu všeobecnej ambul...
Zdravotníctvo
Ukrajinskí pediatri budú môcť absolvovať skúšku spôsobilosti v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Poplatok za skúšku klesne z pôvodných 1 200 eur na 500 eur.Uznanie vzdelania od vypu...
Zdravotníctvo
Z peňazí plánu obnovy má vzniknúť 170 ambulancií, prvé sú na svete. Podľa hlavného lekára Bratislavského samosprávneho kraja Tomáša Szalaya však dotácia nie je cestou k vyriešeniu ...
Zdravotníctvo
V rámci plánu obnovy a odolnosti sa odštartovali prvé kroky na podporu všeobecnej ambulantnej starostlivosti formou príspevkov.Výsledky slovenského zdravotníctva zaostávajú za zápa...
Zdravotníctvo
Niektorí poslanci navrhujú predĺžiť prechodné obdobie duálneho systému o rok, počas ktorého môžu všeobecní lekári vydávať elektronické aj papierové potvrdenia. Papierová forma PN b...
Zdravotníctvo
Medzi jednu zo svojich priorít zaradil prácu s dátami. Medzi lekármi nie je s fungovaním Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) spokojnosť a neuspokojivú situáciu treba ...
Zdravotníctvo
Situáciu v zdravotníctve zhoršuje energetická kríza a nárast cien, pre ktoré ambulancie nemajú financie na pokrytie prevádzkových nákladov.Slovenská lekárska komora (SLK) žiada oka...
Zdravotníctvo
Množstvo ambulancií si podľa Slovenskej komory zubných lekárov nedostatočné financovanie zo zdravotných poisťovní kompenzuje z čiastočne hradených výkonov, pri ktorých môže pacient...
Zobrazenie 1 až 12 z 304 (26 stránok)