Články

Daniari zavádzajú eKasu. Týka sa 230-tisíc pokladníc

Daniari zavádzajú eKasu. Týka sa 230-tisíc pokladníc

Od budúceho mesiaca sa každá nová prevádzka napojí na online systém Finančnej správy.

Ďalších 230-tisíc elektronických registračných pokladníc to čaká o tri mesiace neskôr.

 

Neautorizované pokladnice, upravené pokladničné výkazy a pokladničné doklady alebo poškodené dátové úložiská. Aj taká je realita v slovenskom podnikateľskom prostredí. Po zavedení systému eKasa sa budú pokladničné doklady evidovať priamo na portáli Finančnej správy. Nielen daniari, ale aj daňoví poradcovia očakávajú férovejšie podnikateľské prostredie. „Z doterajších elektronických registračných pokladníc sa stanú online registračné pokladnice. Musia umožňovať online komunikáciu so systémom eKasa,“ priblížila pre HN Mária Sameková zo Slovenskej komory daňových poradcov. Výrobca, dovozca alebo distribútor takýchto pokladníc je preto povinný vykonať certifikáciu. Podnikatelia by sa mali skontaktovať so svojím dodávateľom pokladnice alebo softvéru a preveriť si, či ich systém bol certifikovaný na eKasu. „Aktuálne evidujeme 16 žiadostí o certifikáciu od výrobcov pokladničných programov a chránených dátových úložísk. Finančná správa vydá prvé certifikácie už v najbližších dňoch,“ informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy.

Certifikovaných výrobcov Finančná správa zverejní na svojom portáli.

 

Zatiaľ len noví podnikatelia

 

Od 1. apríla 2019 sa k systému musia pripojiť iba noví podnikatelia, teda tí, ktorí po 1. apríli budú mať vydané nové IČO. Ak si však terajší podnikateľ po 1. apríli otvorí novú prevádzku alebo bude chcieť novú pokladnicu do existujúcej prevádzky, stále môže používať súčasný systém a dostane z daňového úradu DKP. „Súčasní podnikatelia sa totiž môžu k systému pripájať od apríla až do konca júna. Až od júla sú nové podmienky povinné pre všetky prevádzky,“ upozornila Skokanová. Potom už každý, kto vlastní elektronickú registračnú pokladnicu, bude musieť mať pridelený kód eKasa klient. O pridelenie kódu môžu podnikatelia žiadať od polovice marca.

 

Kto môže požiadať o odklad

 

„Podnikateľ, ktorý má prevádzku alebo predajné miesto umiestnené v lokalite, kde nie je dostupný internetový signál, je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému eKasa a túto skutočnosť je povinný preukázať,“ upozorňuje Peter Hennel zo Slovenskej komory daňových poradcov. Spôsob mu zákon neurčil, ako jedna z možností podľa Hennela prichádza do úvahy preukázanie bydliska, miesta podnikania alebo sídla na miestach, kde nie je dostupný internetový signál. „Ide o takzvané biele miesta internetu. Ich zoznam býva uverejnený na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu,“ vraví Hennel.

 

Výpadky internetu

 

Ak ide o krátkodobé dočasné výpadky internetu, keď podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklady v systéme eKasa, je povinný zaslať uloženú dátovú správu do tohto systému do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie. Ak dôvody sú na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín, odkedy zverejní oznámenie o odstránení prekážok na svojom webovom sídle. „Na daný účel sa za hraničnú dobu odozvy považuje časový úsek dvoch sekúnd od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému eKasa,“ opisuje Hennel.

 

Elektronický doklad

 

Ak budete nakupovať, môžete dostať namiesto klasického bloku elektronický. „Podmienkou je, že s tým kupujúci súhlasí a požiada o to ešte pred vytlačením pokladničného dokladu. V takomto prípade podnikateľ nie je oprávnený vytlačiť ho,“ upozorňuje Hennel. Pri kontrolách sa objavovali pokladnice s modifikovateľným fiškálnym modulom a pri podvodoch asistovali aj kvázi servisné organizácie. Zavedenie systému eKasa tomu zabráni, keďže registračné pokladnice budú už napojené priamo na Finančnú správu, a teda pod kontrolou daniarov.

 

Zdroj: SITA (Hospodárske noviny)


Pozn.: eKase sa venujeme aj v pripravovaných aprílových aktualizáciách legislatívnych publikácií pre ambulantných lekárov.