Články

Najprv očkovanie, potom škôlka

Najprv očkovanie, potom škôlka

Najprv očkovanie a až potom materská škola. Od januára budúceho roku by sa mali rodičia pripraviť na takúto zmenu. Prichádza s ňou ministerstvo zdravotníctva. Tým, že podmieni prijatie do škôlky povinným očkovaním, chce rezort zabrániť šíreniu infekcií, ktoré sa v posledných rokoch na Slovensku rozmohli.


 Očakáva sa, že zámer narazí na odpor tzv. antivakcinátorov. Nákazlivé choroby ako mumps, osýpky, tuberkulóza aj čierny kašeľ sa objavujú častejšie ako v minulosti. Môže za to tiež protiočkovacia kampaň na rôznych internetových fórach. Nezaočkované dieťa však môže byť hrozbou pre celý kolektív v škôlke. „V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie. Navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu,“ predstavila novinku ministerka Andrea Kalavská (nom. Smeru).

Podľa očkovacieho kalendára má dieťa do 6 rokov veku absolvovať očkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, detskej obrne, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, invazívnym hemofilovým nákazám, ako aj očkovanie MMR vakcínou, ktorá je trojzložková a chráni proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

 Opatrenie obsahuje novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej súčasťou je tiež zrušenie pokuty až do výšky 331 eur rodičom, ak ignorujú povinné očkovanie dieťaťa. „Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení,“ dodala ministerka.

 „Je to individuálna záležitosť rodičov, či dieťa dajú zaočkovať. My väčšinou máme všetky deti zaočkované, zákon budeme rešpektovať a budú ho musieť rešpektovať aj rodičia,“ reagovala Jana Krajčušková, riaditeľka Materskej školy Gemerská v Žiline. Sestra Benedikta Máťošová, riaditeľka Cirkevnej materskej školy sv. Terezky v Michalovciach, je zástankyňou povinného očkovania. „Nemôžem hodnotiť rozhodnutia rodičov, ale podľa mňa by sa deti mali dať zaočkovať, všetky tie vedľajšie účinky sú skôr len fámy, čo sa šíria na internete. Minulý rok sme tu zažili epidémiu osýpok a jedna mamička mala dieťatko, ktoré prekonalo leukémiu a nemohlo byť očkované, tak sme sa báli, čo by sa stalo, keby sa nakazilo,“ uviedla riaditeľka.

 Zákon sa chystá rešpektovať Jana Matejová, riaditeľka bratislavskej MŠ Exnárova. „Predtým to nebolo povinné, tak som akceptovala aj tých, aj tých, ale podľa mňa by to malo byť,“ hovorí. Sama je matkou troch detí. „Dala som ich všetky zaočkovať. Doba je taká, že sa nám vracajú choroby, ktoré sme tu mali v minulosti,“ zdôraznila Matejová. „Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu,“ vyjadril sa hlavný hygienik Ján Mikas. Ten zároveň dodal, že neočkované deti neprijímajú v škôlkach ani v iných krajinách, napríklad v Rakúsku, vo Francúzsku či v Litve.

Nezaočkované deti zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú tvoria zaočkované deti. Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, to považuje za neetické. „Neočkované deti ohrozujú deti, ktoré si aj napriek očkovaniu nevytvorili ochrannú hladinu protilátok. Ďalej ohrozujú aj deti, ktoré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, ako sú napríklad deti po transplantácii, s onkologickým ochorením a pod. Rodičia si musia uvedomiť, že osobná sloboda sa v prípade prevencie prenosných chorôb končí pri slobode iného dieťaťa,“ zdôraznila Krištúfková.

 Rodičia najčastejšie odmietajú vakcínu proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Sú však aj takí, ktorí odmietajú dať očkovať svoje deti proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne. „Ochorenia, proti ktorým sa v SR očkuje v rámci povinného očkovania, majú často závažný priebeh alebo závažné komplikácie. Bola by som veľmi rada, keby verejnosť vnímala toto opatrenie nie ako opatrenie represívne, ale naozaj preventívne. V čase prepuknutia epidémie je už mnohokrát neskoro rozhodnúť sa dieťa doočkovať,“ apeluje hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pediatriu Elena Prokopová.

 Pri súčasnom pohybe ľudí do zahraničia a späť nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia vylúčené. Príkladom sú epidémie osýpok na východnom Slovensku. Podľa informácií, ktoré zverejnilo ministerstvo zdravotníctva, priemerne ročne zaznamenajú 1 700 odmietnutí očkovania. Na zabezpečenie tzv. kolektívnej imunity je potrebné, aby zaočkovaných bolo aspoň 95 percent populácie. Úrad verejného zdravotníctva za posledný rok eviduje očkovanosť detí pod touto kritickou hranicou.

 

Zdroj: SITA (Pravda)