Články

Vláda chce škrtnúť lieky, ktoré liečia príliš slabo

Vláda chce škrtnúť lieky, ktoré liečia príliš slabo
V slovenskom zdravotníctve sa strácajú peniaze. Napríklad sa vo veľkom plytvá liekmi. A práve na to si má posvietiť štát, ktorý podľa informácií HN zvažuje veľkú revíziu liekov. Výsledkom by malo byť, že sa z trhu vyradia tie medikamenty, pri ktorých je slabý pomer cena – kvalita. A teda pacientom za vynaložené peniaze život dostatočne nepredlžujú.


Ide o projekt Hodnoty za peniaze, ktorý ukáže, ako by štát mohol za menej peňazí dosiahnuť lepšiu kvalitu pri prevádzke či investíciách.


Začne sa „tabletkami"

To, že šetrenie v rezorte sa začne pri liekoch, potvrdil včera aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker. „Máme príliš vysokú spotrebu liekov na obyvateľa. V tejto oblasti evidujeme najväčší objem peňazí, kde by sme chceli do budúcnosti hľadať zdroje na vnútornú redistribúciu. Je to otázka kategorizácie, centrálneho nákupu alebo vyššej preskripcie," povedal na tlačovej konferencii. Na lieky išlo na Slovensku minulý rok 1,63 miliardy eur. Viac ako polovicu z toho dali zdravotné poisťovne za lieky na predpis.


Lacné, ale neefektívne

Problém je však v ich nákladovej efektívnosti, teda v tom, koľko kvalitných rokov života pacientovi pridajú po zohľadnení ceny. Dnes sa môžu dostať do kategorizácie len lieky, ktoré prešli kvalitatívnym testom. V minulosti to tak nebolo, a preto sú v úhradovom systéme aj také, ktoré test nemajú a nemusia byť efektívne, no sú lacné. Tie sťažujú prístup na trh novým liečivám, ktoré sú efektívnejšie. Namieste je podľa poradcu ministerstva zdravotníctva Tomáša Szalaya spätné prehodnotenie liekov, ktoré efektívnosť nepreukázali. Na zozname je vyše 5 000 položiek, ktoré treba preveriť.

Dnes sú podľa Szalaya na trhu lieky, ktoré prešli hodnotením a majú dokázanú nákladovú efektívnosť, čiže prinášajú hodnotu za peniaze. V úhradovom systéme sú však aj staré látky, ktoré sa do kategorizácie dostali ešte pred účinnosťou zákona, ktorý od nich vyžadoval podrobné farmakoekonomické testy. Ak chce pritom na slovenský trh vstúpiť nové liečivo, porovnáva sa so všetkými starými. Keďže nové liečivá sú väčšinou drahšie, môže sa zdať, že majú pre pacienta v rámci projektu Hodnoty za peniaze menší prínos. Často to však nie je pravda a novým liekom sa tým sťažuje prístup na trh a do úhradového systému.


Vysoká preskripcia

Ak by sa spravila revízia a niektoré lieky by sa zo zoznamov škrtli, štát a verejnosť by z toho mohli len profitovať. „Na jednej strane sa zdroje sústredia na efektívnejšiu liečbu a na druhej strane sa umožní vstup inovatívnych liekov," povedal Szalay. Dodal, že prehodnocovanie päťtisíc položiek sa dá robiť len postupne, po terapeutických skupinách. Teda že by sa najprv napríklad zrevidovali len lieky na hypertenziu a podobne. Drucker v rámci Hodnoty za peniaze spomína aj fakt, že naši lekári veľa „predpisujú". V preskripcii však nie je systém – lekári často nemajú predstavu, aké rôzne druhy liekov ich pacienti berú. Vysoký počet receptov pritom tiež zaťažuje štátny rozpočet. Cestou by mala byť racionalizácia preskripcie. Neznamená to pritom nevyhnutne znižovanie počtu papierov od doktora. „Určite by k racionalizácii prispela e-preskripcia. Niečo ako aplikácia Bezpečné lieky, ktorú zaviedla poisťovňa Dôvera. Len by to bolo celoplošné a povinné, čiže všetci lekári by boli povinní predpisovať lieky elektronicky," hovorí poradca ministerstva zdravotníctva Tomáš Szalay. Lekári by sa tak vyhli duplicitnému predpisovaniu liekov. Druhou možnosťou je podľa neho zavedenie štandardných postupov alebo klinických protokolov pre diagnostiku a liečbu. Laicky povedané, pacientovi by malo byť jedno, či je napríklad s ischemickou chorobou srdca liečený v malom meste alebo v Bratislave.


Problém pre nemocnice

Vysokú spotrebu liekov pociťujú aj nemocnice. „Spotreba liekov je treťou najkľúčovejšou nákladovou položkou nemocnice," povedala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Zuzana Eliášová. Nemocnica sa s nákladmi na lieky pasuje pomocou vlastných opatrení. Od roku 2012 zaviedla elektronickú evidenciu nákladov na lieky a zdravotnícke pomôcky. Eliášová tvrdí, že tak dokázali ušetriť 3,5 milióna eur za posledné tri roky.

Drucker včera okrem liekov hovoril o ďalších štyroch oblastiach, v ktorých sa budú hľadať prostriedky, ktoré by sa dali využiť lepšie. Pôjde o efektivitu prevádzky nemocníc, obmedzenie zisku zdravotných poisťovní, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia a záchrannú zdravotnú službu, pri ktorej sa budú hľadať alternatívy na prepravu pacientov.

Zdroj: SITA (Hospodárske noviny)