Články

Aktuality - Zdravotníctvo


Zdravotníctvo
Na Slovensku diskusia o zdravotníctve nechýba. Veľa sa diskutuje o prostriedkoch – počte nemocníc, lekárov, postelí, o peniazoch. O to menej sa však diskutuje o cieľoch – zdraví pa...
Zdravotníctvo
Zmena sa týka aj schvaľovania pomôcok, na ktoré treba predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovneElektronizáciaZdravotná poisťovňa má zo zákona stanovenú lehotu na posúdenie kúpeľné...
Zdravotníctvo
Lieková rezistencia pneumokokov celosvetovo narastá, čo znižuje samotnú účinnosť antibiotickej liečby aj pri pneumokokovom zápale pľúc. Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie ...
Zdravotníctvo
S ohromením sledujem, ako sa diskutuje o možnom predĺžení delegovanej preskripcie opäť až na 12 mesiacov.Novela novely zákona o liekoch vyhrocuje už aj tak vybičované vášne, ktoré ...
Zdravotníctvo
Medzi návrhmi je delegované predpisovanie v trvaní jedného roka aj možnosť rozšíriť poverenie na špecialistovLegislatívaMinisterstvo zdravotníctva sa v novele zákona o liekoch a zd...
Zdravotníctvo
Hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo očakáva záujem zo strany lekárov s ukončenou doplnkovou atestáciou.Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu na zriadenie nových ambulanc...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA nájdete po dvoch rokoch opäť medzi vystavovateľmi na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022, ktorý má ...
Zdravotníctvo
Fyziologická zdravá výživa je významná súčasť zdravej životosprávy a má slúžiť na podporu zdravia a prevenciu chronických chorôb. Stravovanie zdravých ľudí má byť pestré, plnohodno...
Zdravotníctvo
Lekárska komora: Postup zdravotnej poisťovne vyvoláva znechutenie. Zdravotnícke noviny sa rozprávali s MUDr. Katarínou Dostálovou, ktorá pôsobí v pneumoftizeologickej ambulancii v ...
Zdravotníctvo
Lengvarského rezort chce postihnúť majiteľov jednoosobových eseročiek, doplatia na to aj tisíce ďalších nízkopríjmových zamestnancovNachystaná novela zákona o zdravotných poisťovni...
Zdravotníctvo
Zrozumiteľným jazykom spracováva problematiku potravín.V dňoch 18. až 21. augusta sa konal 47. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Tradično...
Zdravotníctvo
Ocenenie výkonov špecialistov nie je adekvátne nastavené. Sumy, ktoré im platia zdravotné poisťovne za niektoré výkony nepostačujú na primerané platy lekárov a prevádzku ambulancie...
Zobrazenie 25 až 36 z 310 (26 stránok)