Články

Aktuality - Zdravotníctvo


Zdravotníctvo
Ministerstvo ukázalo zoznam nemocníc, s ktorými majú poisťovne povinne uzavrieť zmluvy. Definitíva padne do júla.Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zoznam zariadení, ktoré budú ...
Zdravotníctvo
Už aj prezidentka žiada riešenie pre ambulantných lekárov a ich pacientov v časoch zvyšovania cien energií. Minister si pýta čas do konca mesiaca.Keď pred dvadsiatimi rokmi vtedajš...
Zdravotníctvo
Platy nemocničných lekárov skokovo stúpnu a LOZ môžeme vyhlásiť za víťaza rokovaní. To, či bude víťazom aj pacient, ktorému by sa mala zlepšiť zdravotná starostlivosť, je otázne. Č...
Zdravotníctvo
Na Slovensku diskusia o zdravotníctve nechýba. Veľa sa diskutuje o prostriedkoch – počte nemocníc, lekárov, postelí, o peniazoch. O to menej sa však diskutuje o cieľoch – zdraví pa...
Zdravotníctvo
Zmena sa týka aj schvaľovania pomôcok, na ktoré treba predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovneElektronizáciaZdravotná poisťovňa má zo zákona stanovenú lehotu na posúdenie kúpeľné...
Zdravotníctvo
Lieková rezistencia pneumokokov celosvetovo narastá, čo znižuje samotnú účinnosť antibiotickej liečby aj pri pneumokokovom zápale pľúc. Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie ...
Zdravotníctvo
S ohromením sledujem, ako sa diskutuje o možnom predĺžení delegovanej preskripcie opäť až na 12 mesiacov.Novela novely zákona o liekoch vyhrocuje už aj tak vybičované vášne, ktoré ...
Zdravotníctvo
Medzi návrhmi je delegované predpisovanie v trvaní jedného roka aj možnosť rozšíriť poverenie na špecialistovLegislatívaMinisterstvo zdravotníctva sa v novele zákona o liekoch a zd...
Zdravotníctvo
Hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo očakáva záujem zo strany lekárov s ukončenou doplnkovou atestáciou.Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu na zriadenie nových ambulanc...
Školstvo
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA nájdete po dvoch rokoch opäť medzi vystavovateľmi na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022, ktorý má ...
Zdravotníctvo
Fyziologická zdravá výživa je významná súčasť zdravej životosprávy a má slúžiť na podporu zdravia a prevenciu chronických chorôb. Stravovanie zdravých ľudí má byť pestré, plnohodno...
Zdravotníctvo
Lekárska komora: Postup zdravotnej poisťovne vyvoláva znechutenie. Zdravotnícke noviny sa rozprávali s MUDr. Katarínou Dostálovou, ktorá pôsobí v pneumoftizeologickej ambulancii v ...
Zobrazenie 49 až 60 z 337 (29 stránok)