Články

Aktualizačné vzdelávanie s ministerským príspevkom je povinné

Aktualizačné vzdelávanie s ministerským príspevkom je povinné
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje finančné prostriedky na rozvoj individuálnych profesijných zručností pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách. Finančné prostriedky poputujú školám prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR. Na školách a pedagógoch teraz je, aby si vybrali to svoje aktualizačné vzdelávanie.

Aktualizačné vzdelávanie zabezpečuje udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Aktualizačné vzdelávanie sa stalo povinné novelou zákona 138/2019. V praxi to znamená, že pedagógovia musia počas školského roka absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 10 a najviac 24 hodín za školský rok.

V tomto školskom roku sa výnimočne určuje povinnosť absolvovať 20 hodín aktualizačného vzdelávania v súvislosti s reformou vzdelávania. Obsahovo má byť  aktualizačné vzdelávanie zamerané na tri oblasti:

zmeny školského kurikula,

inkluzívne vzdelávanie,

digitalizáciu výchovy a vzdelávania.

Presné vymedzenie obsahu a všetkých náležitostí, ktoré je potrebné dodržať pri čerpaní ministerského príspevku na aktualizačné vzdelávanie, nájdu pedagógovia v METODICKOM USMERNENÍ TU.


S príspevkom ministerstva

RAABE AKADÉMIA ponúka vzdelávacie programy, pri ktorých je možné využiť ministerský príspevok.

Školy si môžu vybrať z bohatej ponuky, a splniť si tak svoju zákonnú povinnosť TU.