RAABE Akadémia
92
97
Typ produktu
78
Typ inštitúcie
17
18
79
19
69
Určené pre
30
31
32

Aktualizačné vzdelávanie s ministerským príspevkom


Novelou zákona 138/2019 sa opäť pre pedagógov na Slovensku zavádza aktualizačné vzdelávanie ako povinnosť. 

Výnimočne sa v šk. roku 2022/2023 určuje povinne 20 hodín aktualizačného vzdelávania so zameraním na tri oblasti:

  • REFORMA OBSAHU a FORIEM VZDELÁVANIA
  • PERSONALIZÁCIA VYUČOVANIA a INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE
  • ROZVOJ DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  zároveň poskytne v školskom roku 2022/2023 z Plánu obnovy a odolnosti SR prostriedky na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

RAABE AKADÉMIA aktuálne prichádza s ponukou obsahov vzdelávacích programov, pri ktorých je možné využiť ministerský príspevok. Vyberte si z našej ponuky a splňte si svoju zákonnú povinnosť.KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ


Aktualizačné vzdelávanie ponúka komplexne spracovanú problematiku prírodovednej gramotnosti pre 2. s..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 3 – GRAFOMOTORIKA


Aktualizačné vzdelávanie ponúka komplexný pohľad na problematiku grafomotoriky a jej rozvoja u detí ..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 2 – MATEMATIKA


Aktualizačné vzdelávanie spracúva tému matematickej gramotnosti so zameraním na problematiku matemat..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – PREDŠKOLÁK 1 – PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ


Aktualizačné vzdelávanie ponúka spracovanú tému prírodovednej gramotnosti a vzdelávania pre deti pre..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – KRITICKÉ MYSLENIE

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – KRITICKÉ MYSLENIE


Aktualizačné vzdelávanie kumuluje poznatky a informácie na rozvoj kritického myslenia pedagógov a ži..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. STUPEŇ ZŠ


Aktualizačné vzdelávanie prináša komplexné teoretické poznatky a praktické návody na zvýšenie kompet..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE STREDNÉ ŠKOLY


Aktualizačné vzdelávanie zahrňuje spracovanú problematiku finančnej gramotnosti pre stredné školy. ..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE MATERSKÉ ŠKOLY


Aktualizačné vzdelávanie ponúka tému finančnej gramotnosti implementovanú v prostredí materských škô..

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2. STUPEŇ ZŠ


Aktualizačné vzdelávanie prináša spracovanú tému finančnej gramotnosti implementovanú v prostredí 2...

300,00 €

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ

KURIKULUM a DIGITALIZÁCIA – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1. STUPEŇ ZŠ


Aktualizačné vzdelávanie, ktoré obsahuje všetko, čo potrebuje učiteľ prvého stupňa základnej školy v..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SPOLUPRÁCA S PEDAGOGICKÝM ASISTENTOM


Vzdelávací program aktualizačného vzdelávania prináša pohľad praxe na spoluprácu pedagógov základnýc..

250,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SOCIÁLNA AGRESIA V MATERSKEJ ŠKOLE

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SOCIÁLNA AGRESIA V MATERSKEJ ŠKOLE


Vzdelávací program približuje spracovanú problematiku sociálnej agresie detí v materskej škole, prib..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI


Vzdelávací program zahŕňa spracovanú problematiku školského podporného tímu, od jeho zloženia, funkc..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SEBAREGULÁCIA

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – SEBAREGULÁCIA


Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na problematiku sebaregulácie a sebakontroly a prináša zaujímav..

300,00 €

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP

INKLÚZIA a DIGITALIZÁCIA – PRÁCA SO ŽIAKMI SO ŠVVP


V programe aktualizačného vzdelávania je spracovaná téma zvyšovania kompetencií pedagógov pri práci ..

300,00 €

Zobrazenie 1 až 15 z 20 (2 stránok)