Články

Až štyri série bezplatných školení pre učiteľov – už v septembri!

Až štyri série bezplatných školení pre učiteľov – už v septembri!
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pokračuje aj v tomto školskom roku vo svojej tradícii bezplatných školení pre učiteľov základných škôl a na september pripravilo až štyri rôzne série školení v piatich mestách Slovenska.

„U nás sa učiteľ považuje za kvalifikovaného aj vtedy, ak učí polovicu svojich hodín to, čo skutočne vyštudoval a získal odbornosť. V lepšom prípade. V horšom iba tretinu. A tak biológ pokojne učí slovenčinu a dejepisár aj matematiku. Podľa zákona je kvalifikovaný. My si myslíme, že to nie je v poriadku. Trváme na požiadavke kvalifikovaného učiteľa, teda odborníka na predmet, ktorý vyučuje. Pokiaľ sa však škola a jej učitelia dostanú do tejto situácie (a nemajú skutočne kvalifikovanú náhradu), musí byť vytvorený systém vzdelávania učiteľov v predmetoch, ktoré učia. Bezplatné školenia sú jedna z ciest,“ konštatuje Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko. 


Už v septembri si učitelia môžu vyberať zo štyroch školení:


1. Dotknite sa skutočného sveta TECHNIKY!

Rozvíjanie manuálnych zručností a tvorivosti žiakov v základnej škole.

Termín: 9.09.2019 – 13.09.2019

Čas: 8.30 – 10.00

Mestá: Košice, Poprad, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava


Lektor učiteľom predstaví zaujímavé aktivity, využiteľné vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, podá im tipy a možnosť vyskúšať si bádateľsky poňatú výučbu, ktorá umožní ich žiakom kreatívny prejav v širšom meradle, vžijú sa do role svojich žiakov a vyskúšajú si kombinovať rôzne materiály a spôsoby ich spájania. Vytvoriť vlastný tkáčsky stav, ozajstný kus látky, alebo len „obyčajnú“ papierovú škatuľku je pre žiakov, ktorí žijú v digitálnom svete, niečo neskutočné! Chýbať nebudú ani ukážky rozvoja priestorového uvažovania žiakov, či zapájania moderných digitálnych technológií do vyučovacieho procesu na hodinách pracovného vyučovania na 1. stupni a techniky na 2. stupni základnej školy.

Učitelia sa môžu na školenie prihlásiť TU.

Všetky informácie o školení TU.


2. Prírodovedné predmety nemusia byť nuda!

Rozvíjanie možností prírodovedného vzdelávania žiakov na 1. aj 2. stupni základnej školy.

Termín: 9.09.2019 – 13.09.2019

Čas: 11.00 – 13.00

Mestá: Košice, Poprad, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava


V rámci tohto školenia učiteľom predstavíme zaujímavé metódy a prostriedky na rozvíjane prírodovednej gramotnosti žiakov. Získajú tipy a možnosť vyskúšať si konštruktivistický prístup a implementáciu bádateľských aktivít. Vžijú sa do role svojich žiakov a vyskúšajú si výskumne ladenú koncepciu prírodovedného vzdelávania. Venovať sa tiež budú rozvíjaniu astronomickej gramotnosti v rámci prírodovedného vzdelávania – na prvom aj druhom stupni základnej školy. Lektorka sa zameria na to, ako v rámci astronomickej gramotnosti predchádzať nepresnému vymedzeniu základných pojmov. A samozrejme, chýbať nebudú ani ukážky konkrétnych úloh pre žiakov aj s metodickými komentármi. 

Učitelia sa môžu na školenie prihlásiť TU.

Všetky informácie o školení TU.


3. Neučme čítať len na slovenčine! 2

Rozvoj porozumenia textu u žiakov nácvikom štyroch základných čitateľských stratégií metódou Učíme sa navzájom.

Termín: 23.09.2019 – 27.09.2019

Čas: 8.15 – 10.15

Mestá: Košice, Poprad, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava


Učitelia sa dozvedia okrem iného aj to, čo sa stane, ak žiaci prestanú čítať, zoznámia sa so štyrmi základnými čitateľskými stratégiami, zanalyzujú spoločne s lektorom problémy, ktoré trápia žiakov pri čítaní, a presvedčia sa, že rozvoj čítania s porozumením je v kompetencii výlučne slovenčinárov!

Učitelia sa môžu na školenie prihlásiť TU.

Všetky informácie o školení TU.


4. Učíte žiakov rozumieť peniazom?

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov na 1. a 2. stupni základnej školy.

Termín: 23.09.2019 – 27.09.2019

Čas: 11.15 – 13.00

Mestá: Košice, Poprad, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava


Obsahom školení budú námety, ako rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov v základných školách v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, do akých predmetov ho začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať a tiež ako ako prakticky rozvíjať finančnú gramotnosť v rámci jednotlivých učebných predmetov.

Učitelia sa môžu na školenie prihlásiť TU.

Všetky informácie o školení TU.


Informácie o všetkých pripravovaných školeniach, súťažiach a akciách pre učiteľov, resp. ich žiakov nájdu učitelia na stránke: https://www.skolskyportal.sk/events/all