Články

Čitateľský oriešok 3: Pre veľký záujem predlžujeme prihlasovanie až do 30. novembra 2016!

Čitateľský oriešok 3: Pre veľký záujem predlžujeme prihlasovanie až do 30. novembra 2016!

Prihláste sa a možno pôjdete s celou triedou do rozprávkovej dedinky Habakuky.


Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE sa stretol s obrovskou odozvou u školákov a ich učiteľov. Z dôvodu vysokého záujmu o lúskanie príbehov a o odkrývanie Tajomstiev sveta sa RAABE rozhodlo vyjsť zapojeným školám a žiakom v ústrety a predlžuje prihlasovanie až do 30. novembra 2016.


K dnešnému dňu sa do 3. ročníka celoslovenskej súťaže s pracovnými zošitmi Tajomstvá sveta prihlásilo takmer
22 000 žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov základných škôl z celého Slovenska, čo predstavuje približne
15 % všetkých žiakov v tejto vekovej kategórii na Slovensku.

„Teší nás záujem škôl o našu súťaž, a sme naozaj radi, že z roka na rok stúpa počet zapojených žiakov do súťaže. Sme radi, že deti a ich učitelia majú záujem o čítanie a knižky. A to aj v čase, keď moderné technológie prenikajú do nášho každodenného života stále viac. Toto je dobrá správa pre nás ako organizátora," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Ako dodala: „Práve zvládnutie čítania s porozumením v nižších ročníkoch základnej školy je tým najlepším odrazovým mostíkom pre ďalšie úspešné štúdium. To bol hlavný dôvod, prečo sme pred troma rokmi začali so súťažou Čitateľský oriešok. Chceme rozvíjať u detí nižších ročníkov čítanie s porozumením, prácu s textom, ale takisto aj ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov... A to všetko zábavnou formou."

Žiaci na prvom stupni základnej školy tak budú už od 1. decembra 2016, kedy RAABE zverejní súťažné texty, opäť spolu so svojimi učiteľmi na hodinách čítať pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta a následne odpovedať na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli.

Čitateľský oriešok 3 vyvrcholí v januári 2017, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy za pomoci svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE.
Február a marec 2017 sa bude niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najkrajších kresbách. Hlasovať sa bude za 999 kresieb (333 v každom ročníku), ktoré v prvom kole spomedzi všetkých doručených kresieb vyberie odborná porota.
V apríli 2017 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Slávnostného vyhodnotenia súťaže sa zúčastní aj známa moderátorka Adela Banášová, ktorá je tvárou tohtoročnej súťaže. V troch základných kategóriách: Ocenenie nakladateľstva RAABE, Ocenenie verejnosti a Ocenenie najaktívnejšej školy – bude udelené v rámci každého ročníka prvé, druhé aj tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú zaujímavé ceny od partnerov súťaže.

O aké ceny hráme?
Okrem pracovných zošitov z nakladateľstva RAABE sú pre žiakov pripravené zaujímavé knižky od hlavného partnera súťaže – vydavateľstva Ikar a jeho projektu Stonožka. Spoločnosť Scholaris venovala pre žiakov troch robotov Dash, firma Vernier programovateľné roboty Bee-Bot. Žiaci, ktorí uspejú v súťaži tiež môžu získať predplatné časopisov Hello, Hello kids a Friendship od vydavateľstva FLP. Odmenou pre učiteľov za ich prácu na vyučovacích hodinách budú wellness pobyty v Hoteli Plejsy od partnera súťaže, spoločnosti MM CLASS, metodické materiály pre učiteľov z nakladateľstva RAABE, ošetrenie pleti od spoločnosti Mary Kay. Hlavnú cenu – zdravotné podložky na sedenie – pre Najaktívnejšiu školu venovala do súťaže spoločnosť Dynasit – generálny partner súťaže. Ale ani toto nie je ešte všetko!
Pre víťazov z jednotlivých ročníkov v rámci súťažnej kategórie Ocenenie nakladateľstva RAABE je pripravený zábavný celodenný program v rozprávkovom svete Pavla Dobšinského – v dedinke Habakuky na Donovaloch. Víťazi za každý ročník tak môžu spolu so svojimi spolužiakmi z triedy stráviť celý deň v dedinke, ktorá ich vtiahne do originálnej atmosféry slovenských rozprávok. Laktibrada, Popolvár, Zlatá Priadka a ďalší hrdinovia ľudových príbehov sa postarajú o autentický zážitok pre celú triedu v mieste ako vystrihnutom z obalu detských knižiek a predstáv. Fantázia a hravosť budú na víťazov číhať na každom rohu. Spoločnosť im bude robiť originálna rozprávková architektúra, chýbať nebudú ani interaktívne divadelné predstavenia, ukážky ľudových remesiel aj špeciálne pohostenie.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Školy môžu svojich žiakov prihlasovať do súťaže TU.


Generálny partner:

Hlavný partner:

Partneri:

odkaz

Mediálni partneri:

odkaz

Projekt je spolufinancovaný z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.