Články

Čitateľský oriešok 5 lúska vyše 30 000 žiakov z celého Slovenska

Čitateľský oriešok 5 lúska  vyše 30 000 žiakov z celého Slovenska
O chlapcovi, ktorý nevedel prestať jesť. Príbeh silného býka. Zničené magnólie. Čo ho sa Bruno bojí. Aj tieto príbehy práve teraz lúskajú žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov základných škôl po celom Slovensku v rámci už 5. ročníka celonárodnej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. 

Organizátorom súťaže je opäť odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, ktoré vydáva pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy. Práve v nich žiaci v rámci súťaže príbehy čítajú a následne odpovedajú na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Ale ani to nie je všetko. Ich úlohou je tiež dva prečítané príbehy spojiť do jednej jedinej kresby a svoj výtvor zaslať v januári 2019 vyhlasovateľovi súťaže.

Február sa potom bude niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najkrajších kresbách. 

V apríli 2019 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže – celkovo v štyroch základných kategóriách: Ocenenie nakladateľstva RAABE (individuálne ceny pre jednotlivcov), Ocenenie verejnosti (na základe počtu „lajkov“ na Facebooku), Ocenenie pre školy  a Ocenenie pre špeciálne školy. 

Súťažné texty si zapojené školy môžu stiahnuť TU.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.