Články

Čitateľský oriešok 7 pozná víťazov!

Čitateľský oriešok 7 pozná víťazov!

Siedmy ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spoločne s partnermi, pozná svojich víťazov. Odborná porota i verejnosť určili tento rok víťazov spomedzi vyše 28 000 kresieb! Tento rok bolo súťaženie sťažené koronavírusom, ale ani zatvorené školy po väčšinu školského roka nezabránili tomu, aby žiaci lúskali príbehy s TAJOMSTVAMI SVETA .


Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Tak, ako každý rok, aj tentokrát mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítali dva príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník, ktoré vydáva RAABE. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať, t. j. správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázka – skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby.

Z celkového počtu vyše 28 000 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci, odborná porota vybrala spolu 1 332 kresieb (333 v každom ročníku). „Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov a súčasne splnili všetky formálne podmienky na zaradenie do súťaže,“ povedala o spôsobe hodnotenia poroty Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.


Okrem zástupcov nakladateľstva RAABE do poroty súťaže zasadli aj profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh. "Aj v tomto ročníku sa nachádzajú krásne dielka, plné radosti z tvorby a farieb. Víťazov sme vyberali ako obvykle, podľa čo najväčšieho pocitu autentickosti v umeleckom vyjadrení v detskej kresbe. Obrázky, ktoré boli síce krásne, ale vykazovali prvky komerčného charakteru, alebo prvky priameho usmernenia dospelou osobou, sme vylúčili. Uprednostňujeme tak, ako doteraz v každom ročníku "Orieška", originálny detský prejav, našťastie, aj z tejto kôpky sa dalo vyberať," komentovala detské výtvory Zuzana Lukáčová.


PREHĽAD VÍŤAZNÝCH PRÁC VO VŠETKÝCH KATEGÓRIÁCH NÁJDETE TU


Dodajme, že vzhľadom na aktuálnu situáciu sa plánovaný ceremoniál nekonal. Vyhlásenie výsledkov súťaže si všetci mohli pozrieť online na Facebooku RAABE. Ak ste to nestihli 8. júna o 10.00 hodine, kedy sa vyhlásenie výsledkov súťaže vysielalo, stále video nájdete na You Tube kanáli RAABE.


Pozrite si video


POZOR: Všetky školy, ktoré do súťaže prihlásili tento rok svojich žiakov, majú nárok na 50 % zľavu na nákup pracovných zošitov Tajomstvá sveta. Zľavu si môžu uplatniť TU, najneskôr však do 30. júna 2021.


    

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením.
Ceny do súťaže venovali: