Články

Čo všetko musí zvládnuť triedny učiteľ?

Čo všetko musí zvládnuť triedny učiteľ?

Byť triednym učiteľom nie je jednoduché. A byť dobrým triednym učiteľom je ešte ťažšie. S ambíciou prinášať učiteľom aktuálne a zaujímavé príspevky súvisiace s prácou, povinnosťami a aktivitami triedneho učiteľa, vychádza v odbornom nakladateľstve Dr. Josef RAABE Slovensko, s. r. o. pokračovanie úspešnej publikácie Sprievodca triedneho učiteľa s názvom Triedny učiteľ.


Ide o ojedinelú komplexnú publikáciu pre učiteľa a triedneho učiteľa, ktorá zachytáva aktuálnu právnu situáciu a ako vôbec jediná na trhu sa venuje potrebám triedneho učiteľa. Namiesto riešenia čiastkových problémov, ktoré sú nútení učitelia a triedni učitelia riešiť, prináša naozaj široký záber oblastí práce učiteľa, vrátane konkrétnych príkladov z praxe.
„Začínajúci triedni učitelia, ale aj triedni učitelia s niekoľkoročnou pedagogickou praxou často nemajú dostatočné a komplexné informácie o povinnostiach a práci triedneho učiteľa. Naša publikácie prináša konkrétne návody v širokej škále oblastí, v ktorých sa učitelia ťažko orientujú," predstavuje novinku z RAABE Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE.

Učiteľom publikácia poradí v mnohých smeroch:
• v personálnych otázkach,
• v kontakte s rodičom, žiakom, s triedou,
• v práci s integrovanými deťmi,
• v kompetenciách učiteľa,
• pri problémovom správaní žiakov,
• v rámci dokumentácie,
• v otázkach hodnotenia žiakov, autoevalvácie,
• pri tvorbe projektov, organizácii akcií, udalostí.

Nová publikácia TRIEDNY UČITEĽ vo svojom obsahu prináša aktuálne legislatívne informácie, dokumentáciu triedneho učiteľa a vzory tlačív, inovatívne vyučovacie metódy a námety, námety na prácu s integrovanými žiakmi, informácie o manažmente triedy, a tiež testy a dotazníky zamerané na rozvoj osobnosti učiteľa.

Publikácia Triedny učiteľ vychádza práve v týchto dňoch v podobe lístkovnice, ktorej súčasťou je bohatý aktualizačný servis. Učitelia tak majú záruku, že budú mať prístup vždy k aktuálnym informáciám.