• CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-629-9

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

WEBINÁR PODCAST
Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ. V cvičebnici je dostatočný priestor aj na poznámky žiaka k jednotlivým témam a na riešenie úloh z učebnice.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  4,50 €

ks

Popis

 

Obsah inovovanej cvičebnice je spracovaný v súlade s iŠVP.

Cvičebnica obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka.

V cvičebnici nájdete:

 • veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva,
 • zhrnutie učiva na konci každej témy v rámčeku s názvom Doplň a Zapamätaj si,
 • presné odkazy na strany v učebnici,
 • testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov s názvom OTESTUJ SA,
 • dostatočný priestor na vlastné poznámky,
 • riešenie úloh z učebnice,
 • krátke žiacke projekty,
 • priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní,
 • zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém.


Obsah cvičebnice je obohatený o fotografie z pozorovaní a skúmaní, učebnicové schémy, tabuľky a prehľadnú periodickú tabuľku prvkov na vnútornej strane obálky.
Cvičebnica je súčasťou série cvičebníc chémie pre 7. až 9. ročník ZŠ a 2. až 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.


ODBORNÁ GARANCIA:

Autor: RNDr. Helena Vicenová
             doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Recenzenti: Ing. Mária Filová
                        Mgr. Janula Pisoňová

            OBSAH:

ZLÚČENINY UHLÍKA
Vlastnosti jednoduchých organických látok

1.1 Organické a anorganické látky
1.2 Výnimočnosť atómu uhlíka. Väzby v organických zlúčeninách
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Uhľovodíky

2.1 Uhľovodíky
2.2 Zdroje uhľovodíkov a životné prostredie
2.3 Zloženie uhľovodíkov
2.4 Alkány
2.5 Alkény
2.6 Alkíny
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Deriváty uhľovodíkov

3.1 Deriváty uhľovodíkov
3.2 Kyslíkaté deriváty
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Zopakujeme si 

Organické látky v živých organizmoch

4.1 Prírodné látky
4.2 Sacharidy
4.3 Tuky
4.4 Bielkoviny
4.5 Biokatalyzátory
4.6 Zdravá výživa
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Organické látky v bežnom živote

5.1 Plasty a syntetické vlákna
5.2 Čistiace a pracie prostriedky
5.3 Kozmetické prípravky
5.4 Pesticídy
5.5 Lieky
5.6 Látky nebezpečné pre človeka
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Zopakujeme si

Príloha
Námety na projekty
Register
Periodická tabuľka prvkov Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu cvičebnica
Počet strán 40
Formát A4
Rok vydania 2019

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Vypočujte si podcast

Podcast

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu cvičebnica
Počet strán 40
Formát A4
Rok vydania 2019

Súvisiace produkty

DIGI A PRINT CHÉMIA 7 CVIČEBNICA

DIGI A PRINT CHÉMIA 7 CVIČEBNICA

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymná..

8,00 €

DIGI A PRINT CHÉMIA 8 CVIČEBNICA

DIGI A PRINT CHÉMIA 8 CVIČEBNICA

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymná..

8,00 €

DIGI CHÉMIA 7 CVIČEBNICA

DIGI CHÉMIA 7 CVIČEBNICA

DIGITÁLNA CVIČEBNICA obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získan..

5,00 €

DIGI CHÉMIA 8 CVIČEBNICA

DIGI CHÉMIA 8 CVIČEBNICA

DIGITÁLNA CVIČEBNICA okrem tematických celkov Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeni..

5,00 €

DIGI A PRINT CHÉMIA 9 CVIČEBNICA

DIGI A PRINT CHÉMIA 9 CVIČEBNICA

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymná..

8,00 €

CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV

CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/15999:5-A2201Učebnica chémie poskytuje žiakom základné..

24,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8749:7-A2201 Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a ..

4,50 €

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2016-9691/22310:6-100CObsah učebnice je venovaný chemickým výpočtom, redoxným c..

24,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. č. 2021/8748:4-A2201 Cvičebnica obsahuje množstvo cviče..

4,50 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/10512:3-10K0 Cvičebnica obsahuje:  veľké..

4,50 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Obsah inovovanej cvičebnice je spracovaný v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahuje v úvode ..

4,50 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNEJ UČEBNICE ZÍSKATE METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO ** ku každej obj..

11,00 €

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/6869:4-10K0Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdeláva..

11,00 €

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

  Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na r..

11,00 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

  Okrem učiva sú v učebnici popísané základné laboratórne techniky, návody na pozorovania ..

15,00 €

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

  Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvo..

15,00 €

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10118:4-A1001Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelá..

15,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

Publikáciu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyKon..

17,00 €

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Učebnica pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ je v súlade s platným ŠVP rozdelená do dvoch tematických c..

482,00 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre nevidiacich žiakov a žiakov so zvyškami zraku (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)
METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu učebnice Chémia pre 7. ..

5,00 € 20,00 €