• CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-629-9

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom


Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ. V cvičebnici je dostatočný priestor aj na poznámky žiaka k jednotlivým témam a na riešenie úloh z učebnice.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  4,00 € 3,60 €

ks

Popis

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2019/16376:5-A1001

Obsah inovovanej cvičebnice je spracovaný v súlade s iŠVP.

Cvičebnica obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka.

V cvičebnici nájdete:

 • veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva,
 • zhrnutie učiva na konci každej témy v rámčeku s názvom Doplň a Zapamätaj si,
 • presné odkazy na strany v učebnici,
 • testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov s názvom OTESTUJ SA,
 • dostatočný priestor na vlastné poznámky,
 • riešenie úloh z učebnice,
 • krátke žiacke projekty,
 • priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní,
 • zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém.


Obsah cvičebnice je obohatený o fotografie z pozorovaní a skúmaní, učebnicové schémy, tabuľky a prehľadnú periodickú tabuľku prvkov na vnútornej strane obálky.
Cvičebnica je súčasťou série cvičebníc chémie pre 7. až 9. ročník ZŠ a 2. až 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.


ODBORNÁ GARANCIA:

Autor: RNDr. Helena Vicenová
             doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Recenzenti: Ing. Mária Filová
                        Mgr. Janula Pisoňová

            OBSAH:

ZLÚČENINY UHLÍKA
Vlastnosti jednoduchých organických látok

1.1 Organické a anorganické látky
1.2 Výnimočnosť atómu uhlíka. Väzby v organických zlúčeninách
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Uhľovodíky

2.1 Uhľovodíky
2.2 Zdroje uhľovodíkov a životné prostredie
2.3 Zloženie uhľovodíkov
2.4 Alkány
2.5 Alkény
2.6 Alkíny
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Deriváty uhľovodíkov

3.1 Deriváty uhľovodíkov
3.2 Kyslíkaté deriváty
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Zopakujeme si 

Organické látky v živých organizmoch

4.1 Prírodné látky
4.2 Sacharidy
4.3 Tuky
4.4 Bielkoviny
4.5 Biokatalyzátory
4.6 Zdravá výživa
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Organické látky v bežnom živote

5.1 Plasty a syntetické vlákna
5.2 Čistiace a pracie prostriedky
5.3 Kozmetické prípravky
5.4 Pesticídy
5.5 Lieky
5.6 Látky nebezpečné pre človeka
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Zopakujeme si

Príloha
Námety na projekty
Register
Periodická tabuľka prvkov Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu cvičebnica
Počet strán 40
Formát A4
Rok vydania 2019

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu cvičebnica
Počet strán 40
Formát A4
Rok vydania 2019

Súvisiace produkty

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poz..

3,60 € 4,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Cvičebnica obsahuje:  veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva, testové úlohy na konci..

3,60 € 4,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2019/16376:5-A1001Obsah inovovanej cvičebnice je spracovaný v súlade s..

3,60 € 4,00 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-14394/50053:12-100C a č. 2017-10358/33051:3-640A  Okrem učiva sú..

12,60 € 14,00 €

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodov..

12,60 € 14,00 €

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom – UČEBNICA

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10118:4-A1001Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP ,..

12,60 € 14,00 €

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-14394/50053:12-100C a č. 2017-10358/33051:3-640A  Okrem učiva sú..

15,30 € 17,00 €

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodov..

15,35 € 17,05 €

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským – UČEBNICA

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10118:4-A1001Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP ,..

15,30 € 17,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PDF)

Publikáciu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyKon..

15,00 €

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI CHÉMIE PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY A 2. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa..

15,00 €

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poz..

4,00 €