• DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-099-0

DEJEPIS PRE 7. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH


Učebnica dejepisu pre sluchovo postihnutých žiakov 7. ročníka základných škôl sprístupňuje žiakom dejepisné učivo prijateľnou formou. Netradičná je množstvom obrázkového materiálu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    24,00 €

ks

Popis

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16503:6-A2201

Učebnica sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od osídlenia územia dnešného Slovenska Keltmi až po obdobie osvietenstva (18. storočie). Žiaci sa dozvedia, ako žili naši predkovia od príchodu na územie Slovenska, aké štátne útvary si vytvorili a ako žili spolu s inými národmi v Uhorskom kráľovstve a habsburskej ríši. Prečítajú si aj o tom, ako Turci – Osmani vstupovali do Uhorska. Významným úsekom našich dejín bolo obdobie, keď sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska a keď vládli panovníci Mária Terézia a jej syn Jozef II. Dozvedia sa aj o kultúre a vede našich predkov.

Učebnica oboznámi žiakov s novovekým svetom, novými myšlienkami, objavmi nových zemepisných končín, so zmenami spôsobu výroby materiálnych statkov, keď vznikli manufaktúry. Dozvedia sa aj o rozdelení katolíckeho náboženstva a o príčinách a následkoch náboženských vojen. Učebné texty sú doplnené o množstvo obrazového materiálu a posunky súvisiace s učivom.

Texty v učebnici obsahujú základné aj rozširujúce učivo, ktoré dopĺňajú otázky a úlohy. V závere každej kapitoly je stručné zhrnutie učiva pod názvom ZAPAMÄTAJ SI, na konci učebnice sú zaradené posunky. Prináša nielen úlohy na vyučovacie hodiny, ale i podnety na rozvoj medtipredmetových vzťahov či námety na aktivity vo voľnom čase.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:
PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová
Mgr. Iris Domancová, PhD.
PhDr. Samuel Jovankovič


OBSAH


OPAKOVANIE ZO 6. ROČNÍKA
Pravek 
Najstaršie štáty 
Staroveké Grécko
Staroveký Rím 

I. PREDKOVIA SLOVÁKOV V KARPATSKEJ KOTLINE 
Najstaršie národy na území dnešného Slovenska 
Slovania 
Vznik Veľkomoravskej ríše
Príchod Konštantína a Metoda do Veľkomoravskej ríše 
Rozpad Veľkomoravskej ríše 
Kultúra Veľkomoravskej ríše 

II. SLOVÁCI V UHORSKOM KRÁĽOVSTVE 
Vznik uhorského štátu 
Vpád Tatárov 
Uhorsko v 14. storočí 
Matej Korvín 
Kultúra v stredoveku 

III. OBRAZY NOVOVEKÉHO SVETA 
Obdobie humanizmu a renesancie 
Veľké zemepisné objavy 
Rozvoj zámorského obchodu 
Vznik manufaktúr 
Reformácia 
Protireformácia 

IV. HABSBURSKÁ RÍŠA 
Bitka pri Moháči 
Banské mestá 
Osmanská ríša 
Bratislava – hlavné a korunovačné mesto Uhorska 
Mária Terézia a Jozef II. 
Známi Slováci 

V. VZDELÁVANIE V MINULOSTI 
1. Škola v stredoveku 
2. Škola v období renesancie 
3. Škola v období reformácie 

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu učebnica
Určené pre sluchovo postihnutých žiakov
Počet strán 104
Formát 200 x 265 mm
Rok vydania 2010

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu učebnica
Určené pre sluchovo postihnutých žiakov
Počet strán 104
Formát 200 x 265 mm
Rok vydania 2010

Súvisiace produkty

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 6. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 6. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/15998:5-A2201Zbierka úloh obsahuje úlohy na opakovanie..

24,00 €

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 7. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 7. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2496:96-640AZbierka úloh obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺ..

24,00 €

DEJEPIS PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

DEJEPIS PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16505:6-A2201 Učebnica uvádza žiakov do nového predmetu..

24,00 €

DEJEPIS PRE 6. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

DEJEPIS PRE 6. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16506:6-A2201 Učebnica sprevádza žiakov jednotlivými hi..

24,00 €

CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV

CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/15999:5-A2201Učebnica chémie poskytuje žiakom základné..

24,00 €

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2016-9691/22310:6-100CObsah učebnice je venovaný chemickým výpočtom, redoxným c..

24,00 €