• DIGI GEOGRAFIA 1

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8091-910-8

DIGI GEOGRAFIA 1

DIGITÁLNY
DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, ktorej obsah je spracovaný podľa iŠVP pre gymnáziá.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    24,00 €

ks

Popis


 

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom je spracovaná podľa iŠVP pre gymnáziá so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom na predmet geografia.

Obsahuje tematické celky:
Geografia a zdroje jej poznávania
Mapovanie Zeme
Základy fyzickej geografie – atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra a biosféra

Cieľom učebnice je aktívne zapojenie žiakov do procesov osvojovania si poznatkov a zručností, ako je práca s mapami, interpretácia a využitie informácií vo forme schém, grafov, tabuliek, diagramov, kartogramov a i. Prostredníctvom riešenia úloh rôznej náročnosti žiaci spoznajú dôveryhodné informačné zdroje, naučia sa pracovať s informáciami, ktoré poskytujú, a správne ich interpretovať. Odvodzujú nové poznatky z geografie, prepájajú poznatky z geografie s poznatkami z iných predmetov. Autori majú bohaté skúsenosti z tvorby viacerých učebníc pre základné školy a gymnáziá, podieľajú sa na výchove budúcich učiteľov geografie.

Digitálna učebnica vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorá má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR číslo č. 2018/10491:4-10K0 


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Peter Likavský a kolektív


OBSAH

1 Geografia a zdroje jej poznávania
1.1 Vývoj geografie v historických obdobiach
1.2 Krajinná sféra
1.3 Vedné disciplíny geografie
2 Mapovanie Zeme
2.1 Diaľkový prieskum Zeme
2.2 História mapovania Zeme 
2.3 Geografická poloha a čas na Zemi
2.4 Mapa a kartografia. Tvorba mapy
2.5 Digitálne mapovanie
3 Planéta Zem
3.1 Vznik Zeme. Zem ako planéta slnečnej sústavy
3.2 Tvar Zeme. Pohyby Zeme a ich dôsledky
3.3 Mesiac a slapové javy
4 Atmosféra
4.1 Zloženie a vlastnosti atmosféry. Klimatotvorné činitele
4.2 Základné meteorologické prvky a ich priestorové rozloženie
4.3 Cirkulačné procesy v atmosfére
4.4 Klimatické pásma Zeme a ich charakteristika
4.5 Globálna zmena klímy
4.6 Meteorologické predpovede. Podnebie a počasie na malom území. Extrémne javy v atmosfére
5 Vodstvo – hydrosféra
5.1 Rozloženie vody na Zemi. Zákonitosti obehu vody
5.2 Svetový oceán. Vlastnosti a pohyby morskej vody
5.3 Vodstvo na pevnine (rieky, jazerá a umelé vodné nádrže, ľadovce, podpovrchová voda)
5.4 Vodstvo na malom území. Ochrana vodných zdrojov
6 Litosféra a georeliéf
6.1 Stavba Zeme a pohyb litosférických platní
6.2 Vnútorné procesy a ich prejavy na Zemi .
6.3 Vonkajšie procesy a ich prejavy na Zemi
6.4 Extrémne javy v litosfére. Varovné systémy
7 Pedosféra a Biosféra
7.1 Základné poznatky o pôde
7.2 Pôdne typy a zákonitosti rozšírenia pôd
7.3 Podmienky existencie živých organizmov na Zemi .
7.4 Bioklimatické pásma a zóny
7.5 Zákonitosti rozmiestnenia organizmov na základe zmeny nadmorskej výšky
7.6 Dôsledky ľudskej aktivity na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo 

Register významných pojmov
Zoznam použitých obrázkov  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu RAABE DIGITAL
Formát digitálna učebnica
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu RAABE DIGITAL
Formát digitálna učebnica
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Súvisiace produkty

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 1

DIGI A PRINT GEOGRAFIA 1

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným ..

36,00 €

GEOGRAFIA PRE 1. ROČNÍK GYMNÁZIA SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A 5. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

GEOGRAFIA PRE 1. ROČNÍK GYMNÁZIA SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A 5. ROČNÍK GYMNÁZIA S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Učebnica GEOGRAFIA 1 je spracovaná podľa iŠVP pre gymnáziá so štvorročným a osemročným vzdelávacím..

24,00 €