Články

Dnešná doba nepraje detskej pozornosti.Viete ako eliminovať poruchy pozornosti už v materskej škole?

Dnešná doba nepraje detskej pozornosti.Viete ako eliminovať poruchy pozornosti už v materskej škole?

Dnešná dynamická doba dieťa rozptyľuje. Zo všetkých strán sa naň „valia“ rôzne podnety, ktoré jeho nezrelá osobnosť a rozvíjajúci sa nervový systém nedokážu správne spracovať. Pozornosť a schopnosť sústrediť sa sú neustále atakované. Na ich správny vývin nemá moderné dieťa často adekvátne podmienky. Toto všetko má za následok, že počet detí s poruchami pozornosti z roka na rok stúpa.


A toto všetko stálo za nápadom vytvoriť pomôcku už pre učiteľky v materských školách, ktorá by im pomohla s konkrétnymi námetmi a aktivitami, ako správnym spôsobom rozvíjať a podporovať detskú pozornosť. Pod názvom Pozornosť detí v materskej škole – námety a aktivity v RAABE aktuálne vychádza odborná brožúra, ktorá okrem teoretickej časti ponúka veľmi cenné praktické rady pre pedagogickú prácu s deťmi predškolského veku a prináša aj rôzne výtvarné, psychomotorické a dramaticko-hrové aktivity ako možnosti inšpirácie pre pedagogickú prax učiteľky v materskej škole. Obsah brožúry je v súlade s inovovaným ŠVP pre materské školy.

Prečo dnešná doba nepraje detskej pozornosti? Čo to vlastne pozornosť je? Aké sú najčastejšie prejavy poruchy pozornosti? A ako môžete napríklad aj vďaka Montessori pedagogike podporiť pozornosť detí? To všetko nájde čitateľ v takmer 100-stranovej brožúre, ktorej autorkou je Mgr. Barbora Vodičková, PhD., liečebná pedagogička a riaditeľka súkromnej materskej školy, ktorá sa týmto otázkam venuje už dlhodobo.

Ukážka z práve vychádzajúcej odbornej brožúry
Pozornosť detí v materskej škole – námety a aktivity:

Dieťaťu škodí:
• príliš veľa vizuálnych podnetov v podobe rôznych vonkajších reklám
V súčasnosti sa veľa hovorí o tzv. vizuálnom smogu, ktorý nás obklopuje vo vonkajšom prostredí a podvedome ho vnímame. Aj malé dieťa je nadmerne vystavovane týmto podnetom na ulici, pri ceste autom.

• preexponované prostredie dieťaťa
Nadmerná ponuka rôznych podnetov naraz v prostredí dieťaťa naň môže vplývať chaoticky a disharmonicky. Napríklad, ak sa v jednom priestore nachádza stena pomaľovaná figúrkami, vzorkovaný koberec, rôzne farebné obrázky rozvešané po stenách, vzorkovaný záves, príliš veľká škála farieb, to všetko môže na dieťa negatívne vplývať v podobe dráždenia jeho nervového systému.

• konzumný spôsob života v mnohých rodinách
V rodinách, kde sa žije príliš konzumným spôsobom života, dieťa často dostáva informáciu, že všetko je dostupné, o nič sa netreba snažiť, že všetko dostane na požiadanie. Namiesto toho, aby bol dieťaťu venovaný čas a dostatok pozornosti, je zaplavované materiálnymi vecami, ktoré však prinášajú iba chvíľkové uspokojenie.

• nenastavenie hraníc v rodinnej výchove
Deti, ktoré sú vychovávané príliš voľným spôsobom, sa ťažšie orientujú vo svete, vo vzťahoch, v živote. Keďže nemajú jasne definované hranice, nevedia sa orientovať, čo je správne, kde je priestor druhého človeka, kde je potrebný rešpekt.

• príliš veľká ponuka pre malé dieťa v podobe možnosti
Dieťa predškolského veku sa ešte nevie rozhodovať tak ako dospelý. Príliš veľká ponuka pre rozhodovanie ho mätie a uvádza do chaosu. Pole jeho rozhodovania treba zúžiť primerane jeho veku a zrelosti. Trojročnému dieťaťu môžeme dať na výber, či si oblečie modrý alebo červený sveter. Samozrejme, dvanásťročný tínedžer sa rozhoduje úplne inak a jeho zodpovednosť a schopnosť rozhodovania sú oveľa väčšie. Rodičia často v dobrej vôli robia výraznú výchovnú chybu, ak umožnia dieťaťu v predškolskom veku rozhodovať sa o veciach, ktoré neprináležia jeho veku, zrelosti a skúsenostiam.

• nadmerné množstvo aktivít
Moderní rodičia sú často príliš angažovaní vo výchove. Organizujú deťom čas a v dobrej viere zaplavujú už trojročné deti veľkým množstvom aktivít v podobe rôznych krúžkov. Pritom si neuvedomujú, že malé dieťa potrebuje skôr rituál, ktorý sa opakuje, svoj stabilný priestor a k tomu občas niečo navyše v podobe výletu, dovolenky, návštevy múzea a pod. Často, hlavne vo veľkých mestách, už troj-, štvor-ročné deti chodia na rôzne krúžky aj viackrát do týždňa, navštevujú reštaurácie namiesto spoločného stolovania doma, cestujú po svete. Rodičia napĺňajú ich život veľkým množstvom zážitkov. Dieťa nemá čas odpočinúť si, byť vo svojom priestore, spracovať, čo zažilo a videlo. Nemá čas ísť na obyčajné ihrisko, šantiť s deťmi, spolupodieľať sa na domácom rodinnom živote.

• nápor na pozornosť v podobe neustáleho vyrušovania
Dieťa potrebuje dostatok času na to, aby zameralo svoju pozornosť, pochopilo informáciu, zistilo, čo sa deje okolo, vnímalo súvislosti. Dospelí často robia chybu, keď nedostatočne vnímajú, že dieťa potrebuje čas, aby sa venovalo svojim aktivitám a hrám. Deti sú nimi často vyrušované neustálym hovorením a prílišným reagovaním na ich momentálne potreby.

• moderné technológie, televízia a multitasking
Významný nemecký neurovedec Manfred Spitzer, ktorý sa venuje výskumu mozgu a procesom učenia sa u detí predškolského veku, varuje pred digitálnymi technológiami v ranom detstve a prenikaniu počítačov do oblasti vzdelávania. Ako v tomto kontexte povedal: „Kto chce mať z dieťaťa matematika alebo špecialistu na informatiku, mal by sa postarať o to, aby sa v škôlke hralo s prstami a nie s laptopom. A kto berie vážne písanú podobu jazyka, mal by obhajovať ceruzku pred klávesnicami."

Viac o novinke nájdete tu.