Články

Do Čitateľského orieška 9 učitelia prihlásili viac ako 25 000 žiakov

Do Čitateľského orieška 9 učitelia prihlásili viac ako 25 000 žiakov
Čitateľsko-výtvarná súťaž, ktorú už po deviatykrát do základných aj špeciálnych základných škôl prináša odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, sa tak dostáva do svojej druhej fázy. Učitelia spoločne so svojimi žiakmi budú teraz čítať zadané príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník základnej školy a následne odpovedať na otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. V ďalšom kroku majú za úlohu spojiť dva prečítané príbehy do jednej jedinej kresby. Prváci, keďže ešte nepoznajú všetky písmenká, si môžu príbehy vypočuť.


PRE ŠKOLY PRIHLÁSENÉ DO SÚŤAŽE STÁLE PLATÍ 50 % ZĽAVA NA NÁKUP PRACOVNÝCH ZOŠITOV TAJOMSTVÁ SVETA, T. J. NAMIESTO 7 EUR ZAPLATIA ŠKOLY LEN 3,50 EURZA KUS.


    


Pracovné zošity Tajomstvá sveta, ktoré učia žiakov prvého stupňa pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením. A zároveň ich pripravujú na všetky typy TESTOVANÍ.


Dôležité termíny

Čitateľský oriešok vyvrcholí v marci 2023, dokedy žiaci musia dva prečítané príbehy za pomoci svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE. Apríl a máj sa potom budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najkrajších kresbách.

V júni 2023 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Tento rok až v štyroch kategóriách:

  • Ocenenie nakladateľstva RAABE
  • Ocenenie verejnosti
  • Ocenenie pre školy
  • Ocenenie pre špeciálne školy

V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé a tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú atraktívne ceny od partnerov súťaže.


Termín na zaslanie súťažných podkladov: 13. marec 2023


Súťažné texty si môžu školy stiahnuť tu. Nahrávky textov pre prváčikov nájdu učitelia na tom istom mieste.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok sú verejnosti dostupné na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.


Ceny do súťaže venujú partneri: