Články

Do súťaže Čitateľský oriešok 7 sa prihlásilo vyše 25 000 žiakov z 587 škôl!

Do súťaže Čitateľský oriešok 7 sa prihlásilo vyše 25 000 žiakov z 587 škôl!
Ani koronavírus a neštandardné podmienky na školách nezabránili tomu, aby sa do najväčšej celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, prihlásilo vyše 25 000 žiakov prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Ambasádor tohto ročníka súťaže, obľúbený komik a herec Juraj Kemka, je nadšený z tohto krásneho čísla!

Čitateľsko-výtvarná súťaž, ktorú už po siedmykrát do základných aj špeciálnych základných škôl prináša odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, sa tak dostáva do svojej druhej fázy. Učitelia spoločne so svojimi žiakmi budú teraz čítať zadané príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník základnej školy a následne odpovedať na otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. V ďalšom kroku majú za úlohu spojiť dva prečítané príbehy do jednej jedinej kresby. Novinkou je, že šikovní prváci, keďže ešte nepoznajú všetky písmenká, si môžu príbehy vypočuť.

„Reakcia učiteľov aj žiakov na našu čitateľskú súťaž aj v dnešných naozaj nebývalých podmienkach potvrdila, že čítanie a spolu s ním aj rozvíjanie fantázie a detskej predstavivosť je niečo, o čo deti, ale tiež učitelia na základných školách stále stoja. Čítanie je predsa základný spôsob, ktorým sa deti učia, a je preto dôležité rozvíjať túto zručnosť neustále. A je jedno, či sa práve učíte z domu alebo v škole. Každému jednému učiteľovi, ktorý prihlásil aj tento rok svojich žiakov do súťaže, patrí veľké poďakovanie, že aj napriek sťaženým podmienkam na seba vzali ešte o kúsok viac povinností, ktoré vyplývajú z účasti v našej súťaži a budú podporovať deti v čítaní. Veľmi si to vážime," komentovala počet prihlásených žiakov do siedmeho ročníka súťaže Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka nakladateľstva RAABE.    

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením. A zároveň ich pripravujú na všetky typy TESTOVANÍ.


Dôležité termíny

Čitateľský oriešok vyvrcholí v januári 2021, dokedy žiaci musia dva prečítané príbehy za pomoci svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE. Február a marec sa potom budú niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najkrajších kresbách.

V máji 2021 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Tento rok až v štyroch kategóriách: 

Ocenenie nakladateľstva RAABE 

Ocenenie verejnosti 

Ocenenie pre školy

Ocenenie pre špeciálne školy

V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé a tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú atraktívne ceny od partnerov súťaže.


BONUS PRE ŠKOLY: Školy, ktoré sa zapoja do súťaže, automaticky získavajú až 50 % zľavu na nákup pracovných zošitov Tajomstvá sveta. Objednať si ich môžu TU.


Termín na zaslanie súťažných podkladov:
29. január 2021

Súťažné texty si môžu školy stiahnuť tu. Nahrávky textov pre prváčikov nájdu učitelia na tom istom mieste.Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešokCeny do súťaže venujú partneri: