• ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-338-2

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PRIPRAVUJEME WEBINÁR
Tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy v piatom ročníku ZŠ.

  • Dostupnosť: Pripravujeme
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis


Pracovný zošit Etická výchova pre 5. ročník základných škôl

• obsahuje aktivity zamerané na rozvíjanie komunikačných a sociálnych spôsobilostí s orientáciou na postoje k životným situáciám a ku konkrétnym prejavom prosociálneho správania;

• tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy;

• úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené;

• uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, biológiou, geografiou, výtvarnou a telesnou výchovou.


Učitelia majú k dispozícii Metodické poznámky, ktoré sú prehľadnou pomôckou k pracovnému zošitu, poskytujú oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny etickej výchovy.  


Zostavenie aktivít a úloh podporuje:

• osvojovanie komunikačných zručností;

• získavanie spôsobilostí, ktoré podporujú sebaúctu a hodnotenie iných;

• rozvíjanie prvkov tvorivosti;

• rozvíjanie zmyslu pre rodovú rovnosť, práva detí, pozitívny prístup k ochrane prírody.

Získané zručnosti sa premietajú v správaní a postojoch žiakov a žiačok nielen v škole, ale majú presah mimo školy najmä preto, že témy sú úzko prepojené s reálnym životom.    


ODBORNÁ GARANCIA

Autorky: 

Hlavná autorka PhDr. Eva Farkašová, CSc. je erudovanou odborníčkou s dlhoročným pôsobením v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie. Je autorkou pracovných zošitov Etická výchova pre 1. - 4. ročník ZŠ, je garantom profesionality a odborného prístupu k tematike.

Spoluautorka Mgr. Eva Mozolová je skúsená pedagogička s praxou na prvom stupni ZŠ, pozná vývinové osobitosti žiakov a osobitosti vyučovacích hodín etickej výchovy. Spoluautorsky sa podieľala na diele Etická výchova pre 3. a 4. ročník ZŠ.


OBSAH

OTVORENÁ KOMUNIKÁCIA
1 Predstavme sa!
2 Pravidlá otvorenej komunikácie
3 Vieme komunikovať?
4 Rozumieme si aj bez slov?
5 Reč tela
6 Hovorme jasne a zreteľne
7 Chcem vám povedať...

POZNANIE A POZITÍVNE HODNOTENIE SEBA
1 Kto som...
2 Toto som ja...
3 Každý sme nejaký
4 Moje lepšie ja
5 Čo mi ide veľmi dobre
6 Nie je všetko dokonalé
7 Sebavedomie a úspech

POZNANIE A POZITÍVNE HODNOTENIE DRUHÝCH
1 Poznávajme sa
2 Ako poznám druhých?
3 Chápeme a pomáhame
4 Čo dokáže pochvala?
5 Viem povzbudiť?
6 Zaslúžiš si pochvalu!

TVORIVOSŤ V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH
1 Moja tvorivosť
2 Moja iniciatívnosť
3 Poďme urobiť niečo dobré
4 Kto je tvorivý?
5 Čo druhí nevidia?
6 Konflikty v triede
Projekt: Všetko sa dá, keď sa chce

ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY
1 Vnímanie prírody
2 Ekosystém
3 Moja zodpovednosť?
4 Ľudská činnosť a životné prostredie
5 Projektujem prírodnú záhradu  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Počet strán 68
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Počet strán 68
Formát A4

Súvisiace produkty

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/17458:5-A2201PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV ..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2020/15239:8-A2201 PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRA..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/8449:6-A2201  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSO..

6,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. –9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ MÔŽE..

17,00 €

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – METODICKÉ POZNÁMKY – PDF

  PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍ..

17,00 €