• FYZIOLÓGIA RASTLÍN – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8280-206-4

FYZIOLÓGIA RASTLÍN – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA (PDF)

WEBINÁR
PDF KNIHA: Metodické poznámky pre učiteľa k pracovnému zošitu Fyziológia rastlín – Aktivity z biológie pre gymnáziá 1. Obsah spracovaný podľa ŠVP ISCED 3.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    8,00 €

ks

Popis

Metodické poznámky pre učiteľa sú vhodným doplnením pracovného zošita Fyziológia rastlín. Dlhodobý nezáujem žiakov o prírodovedné predmety je pri výučbe biológie rastlín posilnený tzv. rastlinnou slepotou. Fenomén "rastlinná slepota" môžeme definovať ako našu tendenciu považovať rastliny za nezaujímavé a prehliadať ich v životnom prostredí. Jedným zo spôsobov, ktorý sa javí pri prekonávaní rastlinnej slepoty a zvyšovaní záujmu žiakov o prírodovedné predmety efektívny, je zavedenie takých stratégií do vyučovacieho procesu, ktoré aktívne zapájajú žiaka do objavovania a nadobúdania nových vedomostí a zručností. Príkladom takejto koncepcie vyučovania je bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie – IBSE (z angl. Inquiry-based Science Education). V súčasnosti je však k dispozícii len obmedzené množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré by podporovali implementáciu IBSE do vyučovania rastlinnej fyziológie na vyššom stupni sekundárneho vzdelávania.

V metodických poznámkach pre učiteľa pri každej aktivite nájdu učitelia uvedené ciele, ktoré jej realizáciou žiaci dosiahnu, ale aj prepojenie na vzdelávací štandard ŠVP. V týchto metodických poznámkach sa odvolávame na pracovný zošit a v ňom uvedené pracovné listy s úlohami. 


ODBORNÁ GARANCIA

Recenzent: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Autori:

RNDr. Mgr. Silvia Mihaličová, PhD.
doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.


OBSAH

1. Téma: Záhada smädného stroskotanca
2. Téma: Prečo sú rastliny zelené?
3. Téma: Čím viac svetla, tým lepšie?
4. Téma: Čo robia rastliny v tme?
5. Téma: Ako prúdia vodné roztoky v rastlinách?
6. Téma: Tvrdohlavé semená


Tagy: metodická príručka, metodika, metodické poznámky, príručka pre učiteľa, poznámky pre učiteľa, zošit pre učiteľa, pre učiteľa, príručka učiteľa, metodika výučby, didaktikaObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie gymnázium
Typ produktu metodická príručka pre učiteľa k pracovnému zošitu
Počet strán 24
Formát A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie gymnázium
Typ produktu metodická príručka pre učiteľa k pracovnému zošitu
Počet strán 24
Formát A4

Súvisiace produkty

DIGI A PRINT FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGI A PRINT FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1 PRACOVNÝ ZOŠIT

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Fyziológia rastlín – Aktivity z biológ..

20,00 €

DIGI A PDF FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1 METODICKÁ PRÍRUČKA

DIGI A PDF FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1 METODICKÁ PRÍRUČKA

Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ METODICKEJ PRÍRUČKY Fyziológia rastlín – Aktivity z ..

12,00 €

FYZIOLÓGIA RASTLÍN – PRACOVNÝ ZOŠIT

FYZIOLÓGIA RASTLÍN – PRACOVNÝ ZOŠIT

Platný štátny vzdelávací program (ŠVP) priniesol zmenu klasického modelu vzdelávania s dominantnou ú..

13,00 €

DIGI FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1

DIGI FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1

 Digitálny pracovný zošit pre gymnáziá, obsahujúci námety na aktivity z fyziológie rastlín ..

13,00 €

DIGI FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1 METODICKÁ PRÍRUČKA

DIGI FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1 METODICKÁ PRÍRUČKA

 Digitálne metodické poznámky pre učiteľa sú vhodným doplnením pracovného zošita Fyziológia..

8,00 €